رزومه

آرمان

تشریح فرآیند گزینش متقاضیان جذب هیأت علمی وزارت علوم

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

تشریح فرآیند گزینش متقاضیان جذب هیأت علمی وزارت علوم

رئیس مرکز جذب هیأت علمی وزارت علوم اعلام کرد: روش‌هایی که برای جذب هیأت علمی انتخاب شده است تا اعمال سلیقه‌ها کنترل شود و کسی به دلیل اعمال سلیقه حذف و یا تأیید نشود.

به گزارش ایسنا، دکتر محمدرضا رضوان طلب با اشاره به فرایند گزینش متقاضیان توضیح داد: با ورود اطلاعات به سامانه جذب، در دبیرخانه جذب غربالگری اولیه انجام خواهد شد؛ چراکه برخی از افراد بدون دارا بودن شرایط اولیه اقدام به ثبت نام کردند از این رو رزومه‌های ارسالی با شرایط اعلام شده مطابقت می‌شود و در صورتی که فرد شرایط لازم را نداشته باشد پرونده‌ها به دانشگاه‌ها و کارگروه‌های مختلف ارسال نخواهد شد بلکه غربالگری اولیه در این دبیرخانه صورت می‌گیرد.

رضوان طلب با تاکید بر اینکه پرونده‌های پذیرش شده برای ارزیابی به دانشگاه‌ها و گروه‌های مختلف ارسال خواهد شد، ادامه داد: کارگروه‌های توانمندی علمی در رشته‌های مختلف در سایت این مرکز معرفی شده است و امتیازات مورد نظر در سامانه ثبت می‌شود و سامانه بعد از معدل گیری، فردی که بالاترین امتیاز را کسب کرده باشد معرفی خواهد شد.

رییس مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم، اضافه کرد: نتایج کسب شده به هیات اجرایی جذب که در دانشگاه‌ها مستقر است، ارسال می‌شود و در این هیات تشخیص می‌دهند که از فرد برای مصاحبه دعوت به عمل آورند و در برخی موارد نیز بر اساس بررسی‌هایی که در گروه صورت گرفته و پرونده و مدارکی که در اختیار دارند نسبت به جذب افراد تصمیم گیری می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه انتخاب‌های ما به گونه‌ای نیست که سلیقه بر سلیقه اضافه شود، گفت: روش‌هایی که برای جذب انتخاب شده است اعمال سلیقه‌ها کنترل خواهد شد به این منظور سعی شده است که در تمام مراحل وحدت رویه و هماهنگی ایجاد شود تا کسی به دلیل اعمال سلیقه حذف و یا تایید نشود.

رضوان طلب با بیان اینکه بعد از بررسی، پرونده‌ها به وزارت علوم ارسال می‌شود، ادامه داد: در مرکز جذب وزارت علوم هرگز به اقدام به بررسی صلاحیت نمی‌شود بلکه تنها به بررسی صحت عملکرد دانشگاه‌ها پرداخته خواهد شد تا مشخص شود دانشگاه‌ها بر اساس ضوابط اعلام شده عمل کرده است یا خیر.

وی اضافه کرد: در این زمینه یکی از اقدامات دانشگاه برای جذب بررسی مقالات، وزن تولیدات علمی و ‌ارتباط آن با حوزه تخصصی متقاضی را بررسی و به آنها امتیاز می‌دهد و زمانی که در مرکز جذب مقالات متقاضیان خواسته می‌شود ما با اصل مقالات کاری نداریم ولی لیست مجلات را نیاز داریم تا مشخص شود که مقالات در نشریاتی منتشر شده است که در ژورنال‌های مورد تایید معاون پژوهشی وزارت علوم قرار دارد.

وی بررسی امتیازات مقالات بین ۳ تا ۵ امتیاز را از دیگر اقدامات مرکز جذب در بررسی پرونده‌ها نام برد و افزود: پایش وزن علمی در اختیار این مرکز قرار ندارد.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار