رزومه

آرمان

تشکیل کمیته هدایت تحصیلی در مدارس خوزستان

دسته ها: اخبار استان اخبار

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان از تشکیل کمیته هدایت تحصیلی در مدارس متوسطه اول سراسر استان خبر داد.

محمد تقی زاده با اشاره به انتخاب رشته حدود ۱۰۰ هزار نفر برای اولین بار در پایه نهم تحصیلی و ضرورت راهنمایی دانش آموزان اظهار کرد: این کمیته ها با هدف هدایت تحصیلی و شناسایی همه جانبه استعدادها، توانایی ها و رغبت دانش آموزان، متناسب با نیاز حال و آینده استان و کشور تشکیل می شوند. در واقع یکی از فعالیت های ستاد پروژه مهر هدایت دانش آموزان برای انتخاب رشته مناسب است.

وی با تاکید بر آماده سازی دانش آموزان پایه نهم برای انتخاب آگاهانه رشته تحصیلی افزود: دانش آموزان و والدین آنها با کمک و راهنمایی کمیته های مستقر در مدرسه که اعضای آن مدیر، معاون آموزشی، معاون اجرایی، معاون پرورشی، مشاور، نماینده دبیران و دبیر کار و فن آوری هستند، می توانند رشته تحصیلی مورد علاقه خود را با توجه به وضعیت تحصیلی انتخاب کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان یکی از مهمترین وظایف کمیته هدایت تحصیلی را توجیه و هدایت مطلوب دانش آموزان بر اساس توسعه متوازن، علاقه، استعداد و رغبت توسط مشاور دانست.

تقی زاده بیان کرد: مشاوران، معاونان آموزشی و پرورشی از اوایل تیرماه جاری به طور مستمر در مدرسه حضور دارند تا جریانی منظم، هماهنگ و منطقی در پذیرش و تکریم دانش آموزان و اولیای آن ها از بدو ورود به مدرسه به نحو احسن انجام شود.

اخبار استان اخبار