رزومه

آرمان چای لاغری

تصویب پرداخت ۸۰ درصد حق بیمه کارکنان وظیفه توسط دولت + سند

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

تصویب پرداخت ۸۰ درصد حق بیمه کارکنان وظیفه توسط دولت + سند

بر اساس مصوبه هیئت دولت، چهار پنجم حق بیمه خدمات درمانی کارکنان وظیفه توسط دولت پرداخت خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا؛ با مصوبه جدید هیئت وزیران، کارکنان وظیفه تنها یک پنجم حق بیمه را پرداخت خواهند کرد. بر اساس تبصره تازه مصوب در دولت، یک پنجم نرخ سرانه حق بیمه خدمات درمانی کارکنان وظیفه و عائله درجه یک ایشان توسط فرد مشمول و باقیمانده توسط دولت، مشروط بر اینکه به تشخیص وزارت تعاون تحت پوشش بیمه دیگری نباشند، تامین می‌گردد.

تصویب پرداخت ۸۰ درصد حق بیمه کارکنان وظیفه توسط دولت + سند

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار