رزومه

آرمان

تصویب کارشناسی ارشد «رشته حقوق انرژی»/ بازنگری ۸ رشته ارشد حقوق

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

تصویب کارشناسی ارشد «رشته حقوق انرژی»/ بازنگری ۸ رشته ارشد حقوق

رئیس کارگروه رشته حقوق شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی از تصویب رشته کارشناسی ارشد «رشته حقوق انرژی» توسط کارگروه حقوق شورای تحول خبرداد.

فضل الله موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت بازنگری رشته حقوق گفت: بازنگری رشته حقوق در مقطع کارشناسی سال گذشته به پایان رسید و برای ابلاغ به دانشگاه ها، به وزارت علوم ارایه شد.

وی ادامه داد: برخی از دانشگاه ها از مهر ۹۵ و برخی دیگر از دانشگاه ها نیز از مهر ۹۶ این درس را در دانشگاه ها ارایه داده و خواهند داد.

رئیس کارگروه رشته حقوق شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی افزود: در مقطع کارشناسی ارشد نیز اکنون مشغول بازنگری ۸ رشته هستیم که حدود ۱۰ سال از بازنگری آنها گذشته بود.

وی با بیان اینکه هنوز وارد بازنگری رشته های مقطع دکتری نشده ایم، ادامه داد: راه اندازی کارشناسی ارشد «رشته حقوق انرژی» برای دو دوره به تصویب کارگروه حقوق شورای تحول رسیده است که در صورت تصویب نهایی شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی، راه اندازی می شود.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار