رزومه

آرمان

تعیین تکلیف وضعیت نظام وظیفه دانشجویان پسر تا قبل از امتحانات

دسته ها: اخبار اجتماعی و اقتصادی اخبار

براساس اطلاعیه نظام وظیفه از ورود دانشجویان پسر ورودی مهر ۹۵ که وضعیت نظام وظیفه آنها مشخص نیست، در جلسه امتحان خودداری می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی سهند، طبق بند ۱۸ آیین نامه نظام وظیفه، از ورود به جلسه امتحانات پایان ترم نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۹۵ دانشجویانی که معافیت تحصیلی آنها ناقص و یا وضعیت نظام وظیفه نامشخص دارند جلوگیری خواهد شد.
لذا این دسته از دانشجویان تا قبل از آغاز امتحانات فرصت دارند نسبت به تعیین تکلیف وضعیت نظام وظیفه خود به کارشناس نظام وظیفه آموزش دانشگاه مراجعه کنند.
بدیهی است عواقب ناشی از عدم مراجعه در زمان اعلام شده، برعهده خود دانشجو خواهد بود

اخبار اجتماعی و اقتصادی اخبار