رزومه

آرمان

تغییرات انتخاب رشته کنکور امسال از زبان یک مشاور

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

رئیس اداره مشاور اداره‌کل آموزش‌و‌پرورش خوزستان تغییرات انتخاب رشته کنکور امسال برای داوطلبان را تبیین کرد.

پروین کاوه اظهار کرد: داوطلبانی که دوره پیش‌دانشگاهی خود را از سال ۹۰ به بعد گذرانده‌اند، مشمول پنج درصد تأثیر مثبت سوابق تحصیلی می‌شوند.

وی افزود: گزینش رشته‌های روانشناسی و علوم اقتصادی امسال به‌صورت قطبی هستند؛ این رشته‌ها در گذشته به شکل کشوری گزینش می‌شدند.

رئیس اداره مشاوره اداره‌کل آموزش‌و‌پرورش خوزستان ادامه داد: همچنین درصد دوره شبانه گروه‌های آزمایشی تجربی ۳۴ درصد و پذیرش دوره روزانه در رشته ریاضی صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی ۷۰ درصد افزایش یافته‌است؛ ‌مهندسی پزشکی نیز در ۱۷مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی به شیوه صرفاً‌ بر اساس سوابق تحصیلی گزینش می‌شود.

کاوه با بیان این‌که دفترچه‌های انتخاب رشته از روز گذشته در باجه‌های پستی توزیع شده‌اند، گفت: امسال رشته‌های کاردانی با عنوان گرایش و رشته‌های کارشناسی بدون عنوان گرایش در دفترچه‌ها ذکر شده‌اند.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار