رزومه

آرمان

تقویم آموزشی دوره تابستانی دانشگاه پیام نور اعلام شد

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

تقویم آموزشی دوره تابستانی دانشگاه پیام نور اعلام شد

بر اساس تقویم آموزشی دانشگاه پیام نور، زمان انتخاب واحد ترم تابستانی دانشجویان این دانشگاه از تاریخ ۹۶/۴/۸ لغایت ۹۶/۴/۱۴ از طریق سیستم جامع خدمات آموزشی و مطابق برنامه زمان بندی شده برای دانشجویان دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد انجام می پذیرد.

به گزارش ایسنا، دانشجویانی که درخواست مهمان شدن دارند، از اول لغایت ۱۲ تیر ۹۶ می‌توانند برای ثبت درخواست خود اقدام نمایند.

دروس قابل ارائه در دوره تابستان حداکثر ۸ واحد و تاریخ دریافت کارت آزمون از طریق سیستم آموزشی گلستان از تاریخ ۲۶ مرداد امکان پذیر خواهد بود و زمان برگزاری امتحانات از تاریخ ۹۶/۵/۲۸ لغایت ۹۶/۶/۴ اعلام شده است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، دوره تابستانی در مراکز برون مرزی دانشگاه اجرا نمی شود و امکان حذف و اضافه دروس در دوره تابستانی مقدور نمی‌باشد.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار