استخدام سرپرست فروش

تمدید مهلت شرکت در تکمیل ظرفیت آزمون دستیاری دوره ۴۷ برای بار سوم

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

فرصت شرکت داوطلبان در مرحله تکمیل ظرفیت و انتخاب رشته جدید چهل و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی برای بار سوم تمدید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله تکمیل ظرفیت چهل و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی برای آن دسته از داوطلبان این دوره از آزمون که در مرحله اصلی مجاز به انتخاب رشته محل بوده و در اعلام نتایج مردود اعلام شده اند یا به هر دلیل موفق به انجام انتخاب رشته نشده بودند، اجرا می شود.

مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام کرد فرصت شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دستیاری برای بار سوم تا ساعت ۲۴ سه شنبه ۱۴ بهمن ماه ۹۹ تمدید شده است.

با توجه به اعلام ۲ ظرفیت جدید به مجموعه ظرفیت پذیرش تکمیل ظرفیت، داوطلبان فرصت دارند برای انتخاب رشته محل جدید یا ویرایش فرم انتخاب رشته خود تا سه شنبه ۱۴ بهمن ۹۹ با ورود به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی sanjeshp.ir نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

مطابق مصوبات شورای آموزش پزشکی و تخصصی منصرفین از ثبت نام به هر دلیل، از شرکت و پذیرش در آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی سال آینده (دوره ۱۸) محروم خواهند شد.

به گزارش مهر، چهل و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیاری تخصصی پزشکی پنجشنبه ۱۶ مرداد ۹۹ با رقابت ۱۴ هزار و ۶۷۸ نفر برگزار شد و نتایج نهایی ۱۹ مهرماه ۹۹ اعلام شد. در این دوره از آزمون ۳ هزار و ۴۷۹ نفر پذیرفته شدند. ظرفیت پذیرش چهل و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیاری تخصصی پزشکی ۴ هزار و ۳۱۸ نفر اعلام شده بود.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار