استخدام سرپرست فروش

ثبت درخواست انتقال و میهمانی دانشجویان علوم پزشکی آغاز شد

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

مهلت ثبت درخواست های «میهمانی جدید» و «انتقالی جدید» در دانشگاه های علوم پزشکی برای نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹ از امروز ۲۰ آبان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشجویان علوم پزشکی می توانند با مراجعه به سامانه های اینترنتی ثبت نام درخواست میهمانی جدید در دانشگاه مبداء از تاریخ ۲۰ آبان تا ۱۰ آذر، نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.

در صورت  موافقت با درخواست میهمانی  در دانشگاه محل تحصیل دانشجو (مبداء)، دانشجویان باید مدارک و اطلاعات مورد نیاز  برای دانشگاه یا دانشگاه های مقصد انتخابی را حداکثر تا تاریخ ۱۰ دی ماه ۹۹ از طریق سامانه ارسال و تکمیل کنند تا درخواست توسط دانشگاه یا دانشگاه های مقصد مورد بررسی قر ار گیرد.

پس از بررسی کارشناسان آموزش، در صورتی که مدارک و اطلاعات ناقص باشد برای دانشجو پیغامی ارسال می شود تا نسبت به رفع نقص مربوطه اقدام کند.

همچنین دانشجویانی که مایل به انتقال هستند نیز باید از طریق سامانه انتقالی درخواست جدید در دانشگاه مبداء را در روزهای ۲۰ آبان تا ۱۰ آذر ثبت کنند تا دانشگاه مبداء درخواست انتقال را بررسی کند.

در صورت موافقت با درخواست انتقالی در دانشگاه محل تحصیل (مبداء)، دانشجو باید مدارک و اطلاعات مورد نیاز برای دانشگاه یا دانشگاه های مقصد انتخابی را حداکثر تا تاریخ ۱۰ دیماه ۹۹ از طریق سامانه ارسال و تکمیل کند.

پس از بررسی کارشناسان آموزش، در صورتی که مدارک و اطلاعات ناقص باشد برای دانشجو پیغامی ارسال می شود تا نسبت به رفع نقص مربوطه اقدام کند.

جدول زمانبندی سامانه انتقال و میهمانی دانشجویان

زمان موضوع
۲۰ آبان تا ۱۰ آذر ۹۹ ثبت نام دانشجویان متقاضی در دانشگاه‌های مبداء و بارگذاری مدارک لازم
۱۱ آذر تا ۲۵ آذر ۹۹  بررسی مدارک و اعلام نقص توسط دانشگاه مبداء و ویرایش توسط دانشجو
۲۶ آذر تا ۱۰ دی ۹۹ اتمام فرصت ویرایش دانشجویان و رسیدگی و اعلام نتیجه توسط دانشگاه مبداء
۱۱ دی تا ۲۳ دی ۹۹  بررسی مدارک و اعلام نقص توسط دانشگاه مقصد و ویرایش توسط دانشجو
۲۴ دی تا ۸ بهمن ۹۹  اتمام فرصت ویرایش دانشجویان و رسیدگی و اعلام نتیجه توسط دانشگاه مقصد

نقل و انتقال دانشجویان علوم پزشکی فقط از طریق سامانه رسمی نقل و انتقال و میهمانی اقدام و پیگیری می شود و امکان استفاده از سایت یا سامانه دیگر دانشگاه در این خصوص وجود ندارد.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار