رزومه

آرمان

ثبت نام آزمون تصدی امر قضا در سال ۹۶

دسته ها: استخدام و بازار کار استخدام سراسری استخدام کارشناس حقوق

این آگهی منقضی شده است لطفا از برقراری تماس خود داری نمایید.در صورتی که صاحب آگهی هستید نسبت به تمدید اقدام فرمایید

ثبت نام آزمون تصدی امر قضا در سال ۹۶

اطلاعيه معاونت منابع انسانی قوه قضاییه درباره‌ تاريخ پرينت كارت، محل رفع نقص كارت و زمان‌ برگزاري آزمون تصدي منصب قضاء در سال ۱۳۹۶

بدين وسيله به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي شركت در آزمون تصدي منصب قضاء قوه قضائيه در سال ۱۳۹۶مي‌رساند كه آزمون مذكور در صبح روز جمعه مورخ ۹۶/۰۹/۲۴ در ۲۲ مركز استان به شرح جدول شماره ۱ برگزار مي‌شود.

الف‌ – نحوه‌ و زمان پرينت كارت شركت در آزمون

كارت‌ شركت در‌ آزمون‌ كليه‌ داوطلبان‌ از روز سه شنبه ۲۱/۹/۹۶ براي مشاهده و پرينت بر روي پايگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. لذا كليه‌ داوطلبان‌ متقاضي شركت‌ در آزمون‌، براي شركت در جلسه امتحان بايد در تاريخ تعيين شده به شرح فوق به پايگاه اطلاع رساني مذكور مراجعه و با وارد كردن اطلاعات ثبتنامي (شماره پرونده، نام، نام‌خانوادگي، شماره ملی، سال تولد و …) خود نسبت به مشاهده و تهیه پرينت کارت شركت در آزمون اقدام و براساس آدرس تعيين شده بر روي کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمايند. بديهي است براي شركت در جلسه آزمون همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون و همچنين اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار و ارائه آن الزامي است.

چنانچه داوطلبي به دليل در اختيار نداشتن اطلاعات مربوط به شماره داوطلبي، پرونده و يا كد پيگيري مورد نياز ، موفق به پرينت كارت شركت در آزمون خود نمي‌شود، لازم است بر اساس اطلاعيه پرينت كارت به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه ي رفع نقص حوزه مربوطه (به شرح جدول شماره ۲) مراجعه و نسبت به دريافت اطلاعات مربوط به شماره پرونده، داوطلبي و يا كد پيگيري ثبت نام اقدام نمايد.

ب‌ – درخصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون چنانچه مغايرتي مشاهده شد، داوطلبان لازم است به شرح زير اقدام نمايند:

۱ـ با توجه به اطلاعات مندرج بر روي كارت شركت در آزمون، چنانچه داوطلبان مغايرتي در اطلاعات مندرج در بندهاي ۱ ،۲ ،۳ ،۴ ، ۸، ۹ ، ۱۰ ،۱۱، ۱۲ و ۱۳ (شامل نامخانوادگي، نام، تاريخ تولد، شماره شناسنامه، كد ملي، اولويت هاي انتخابي، علاوه بر سه اولويت تمايل به اولويت انتخابي توسط قوه قضائيه مي باشم ، عنوان رشته تحصيلي، تاريخ فارغ التحصيلي ، وضعيت تحصيلات تكميلي و معدل مقطع تحصيلي) كارت شركت در آزمون مشاهده نمودند، لازم است براي اصلاح مورد يا موارد مذكور حداكثر تا تاريخ ۹۶/۰۹/۲۴ منحصراً به پايگاه اطلاع رساني اين سازمان مراجعه و با ورود به قسمت ويرايش اطلاعات نسبت به اصلاح موارد اقدام نمايند و در صورتي كه نسبت به بندهاي ۵ و ۶ و ۷ (جنس ، دين و مذهب) تفاوتي مشاهده نمودند ضروري است مطابق ساعت و تاريخ اعلام شده در بند «ج» به نماينده سازمان سنجش آموزش كشور مستقر در باجه‌ي رفع نقص حوزه مربوطه (به شرح جدول شماره ۲) مراجعه نمايند.

۲- چنانچه كارت شركت در آزمون داوطلب فاقد عكس ميباشد و يا چنانچه عكس روي كارت وي داراي اشكالاتي از جمله؛ فاقد مهر، واضح نبودن عكس و يا اشتباه عكس ميباشد ضروري است ضمن همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون، ۲ قطعه عكس ۴ ×۳ و كارت ملي يا شناسنامه عكسدار مطابق ساعت و تاريخ اعلام شده در بند «ج» به نماينده سازمان سنجش آموزش كشور مستقر در باجه‌ي رفع نقص حوزه مربوطه تا روز قبل از برگزاري آزمون مراجعه نمايند و موضوع را پيگيري نموده تا مشكل برطرف گردد، بديهي است در غير اين صورت فرد به عنوان متخلف تلقي مي‌گردد. ضمناً ساير اطلاعات مندرج بر روي كارت شركت در آزمون هر داوطلب بر اساس اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام كه توسط خود داوطلب تكميل گرديده، در نظر گرفته شده است.

تذكر: داوطلبان براي آگاهي بيشتر از ضوابط آزمون از برگ راهنماي شركت در آزمون كه بر روي سايت قرار دارد پرينت تهيه و نسبت به مطالعه دقيق آن اقدام نمايند.

ج – آدرس و محل‌ رفع نقص كارت شركت در آزمون

نماينده سازمان سنجش در روزهاي چهارشنبه ۲۲/۹/۹۶ و پنجشنبه ۲۳/۹/۹۶ صبح از ساعت ۸:۳۰ الي ۱۲:۰۰ و بعدازظهر از ساعت ۱۴:۰۰ الي ۱۷:۰۰ در باجه‌ي رفع نقص حوزه مربوطه مستقر خواهد شد. براي اطلاع آن دسته از داوطلباني كه براساس توضيحات بند «ب» ملزم به مراجعه به نماينده رفع نقص كارت سازمان ميگردند، شهرستانهاي محل برگزاري آزمون به شرح جدول شماره ۱ مي باشد كه آدرس و محل تشكيل باجه رفع نقص كارت شركت در ‌آزمون هر شهرستان درجدول شماره ۲ مشخص گرديده است.

د‍ ـ تذكرهاي‌ مهم‌

۱- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون‌، اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار الزامي است.

۲- فرآيند برگزاري آزمون صبح از ساعت‌ ۸:۳۰ (هشت و سي دقيقه‌) مي‌باشد.

۳- در ورودي ِحوزههاي امتحاني آزمون رأس‌ ساعت‌ ۸:۰۰ (هشت) صبح بسته خواهد شد. لذا داوطلبان لازم است قبل از بسته شدن درهاي ورود به جلسه آزمون در حوزه امتحاني حاضر باشند.

۴- هر داوطلب براي حضور در جلسه آزمون بايد علاوه بر پرينت كارت شركت در آزمون، اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار، چند مداد سياه نرم پررنگ، مدادتراش، مداد پاكن و يك سنجاق و يا سوزن به همراه داشته باشد.

۵- داوطلبان بايد از آوردن وسايل اضافي از جمله كيف دستي، ساك دستي، پيجر، تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند، جزوه، كتاب، ماشين‌حساب، هرگونه نُت و يادداشت و نظاير آن و همچنين وسايل شخصي به جلسه آزمون اكيداً خودداري نمايند. بديهي است كه به همراه داشتن هر كدام از وسايل مندرج در اين بند به عنوان تقلب و تخلف تلقي و با داوطلبان ذيربط براساس قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري رفتار خواهد شد.

جدول شماره ۱ – شهرستانهاي محل برگزاري آزمون استخدامي تصدي منصب قضاء قوه قضائيه در سال ۱۳۹۶

استان محل برگزاري آزمون

نام شهرستان محل برگزاري آزمون

استان محل اقامت

آذربايجان شرقي(۱۰)

تبريز(۱۰۱۲)

كليه داوطلبان استان آذربايجان شرقي (۱۰)

آذربايجان غربي(۱۱)

اروميه(۱۱۰۴)

كليه داوطلبان استان آذربايجان غربي (۱۱)

اردبيل(۱۲)

اردبيل(۱۲۰۲)

كليه داوطلبان استان اردبيل (۱۲)

اصفهان(۱۳)

اصفهان(۱۳۱۰)

كليه داوطلبان استانهاي اصفهان (۱۳) و يزد (۳۹)

البرز(۴۰)

كرج(۴۰۰۸)

كليه داوطلبان استانهاي البرز (۴۰)، زنجان(۲۲) و قزوين (۲۶)

بوشهر(۱۵)

بوشهر(۱۵۰۲)

كليه داوطلبان استان بوشهر (۱۵)

تهران(۱۶)

تهران(۱۶۰۷)

كليه داوطلبان استانهاي تهران (۱۶) و سمنان(۲۳)

چهارمحال و بختياري(۱۷)

شهركرد(۱۷۰۹)

كليه داوطلبان استان چهارمحال و بختياري(۱۷)

خراسان رضوي(۱۹)

مشهد(۱۹۶۰)

كليه داوطلبان استانهاي خراسان رضوي،(۱۹) خراسان شمالي(۲۰) و خراسان جنوبي (۱۸)

خوزستان(۲۱)

اهواز(۲۱۱۲)

كليه داوطلبان استان خوزستان(۲۱)

سيستان و بلوچستان(۲۴)

زاهدان(۲۴۱۸)

كليه داوطلبان استان سيستان و بلوچستان(۲۴)

فارس(۲۵)

شيراز(۲۵۳۶)

كليه داوطلبان استان فارس(۲۵)

قم(۲۷)

قم(۲۷۰۴)

كليه داوطلبان استانهاي قم(۲۷) و مركزي (۳۶)

كرمان(۲۹)

كرمان(۲۹۴۰)

كليه داوطلبان استان كرمان (۲۹)

کرمانشاه(۳۰)

كرمانشاه(۳۰۲۴)

كليه داوطلبان استانهاي کرمانشاه(۳۰)، ايلام(۱۴) و كردستان(۲۸)

كهكيلويه و بويراحمد (۳۱)

ياسوج (۳۱۰۳)

كليه داوطلبان استان كهكيلويه و بويراحمد (۳۱)

گيلان(۳۳)

رشت(۳۳۱۳)

كليه داوطلبان استان گيلان(۳۳)

گلستان(۳۲)

گرگان(۳۲۱۷)

كليه داوطلبان استان گلستان(۳۲)

لرستان(۳۴)

خرم آباد(۳۴۱۳)

كليه داوطلبان استان لرستان (۳۴)

مازندران(۳۵)

ساري(۳۵۲۷)

كليه داوطلبان استان مازندران(۳۵)

همدان(۳۸)

همدان(۳۸۲۳)

كليه داوطلبان استان همدان(۳۸)

هرمزگان(۳۷)

بندرعباس۳۷۰۹)

كليه داوطلبان استان هرمزگان(۳

جدول شماره ۲ – نام  شهرستان  و آدرس محل رفع نقص كارت شركت در آزمون براساس  استان محل اقامت داوطلبان

استان

شهرستان

محل باجه رفع نقص

آدرس محل تشكيل باجه رفع نقص

محل برگزاري آزمون

آذربايجان شرقي

     تبريز

دانشگاه تبريز

تبريز: بلوار ۲۹ بهمن، دانشگاه تبريز، ساختمان مديريت امور آموزشي

آذربايجان غربي

اروميه

دانشگاه اروميه

اروميه: خيابان شهيد بهشتي، پرديس دانشگاهي دانشگاه اروميه

اردبيل

اردبيل

دانشگاه محقق اردبيلي

اردبيل: انتهاي خيابان دانشگاه، دانشگاه محقق اردبيلي، ساختمان سابق اداره كل امور آموزشي دانشگاه

 اصفهان

اصفهان

دانشگاه اصفهان

اصفهان: ميدان آزادي، (دروازه شيراز)، بلوار دانشگاه، درب شمالي دانشگاه، جنب اداره كل آموزش، ستاد برگزاري آزمونهاي دانشگاه اصفهان

البرز

كرج

دانشگاه خوارزمي پرديس كرج

كرج: حصارک ، میدان دانشگاه، دانشگاه خوارزمی پرديس كرج

بوشهر

بوشهر

  دانشگاه خليج فارس

بوشهر: خيابان شهيد ماهيني، دانشگاه خليج فارس بوشهر

تهران

تهران

دانشكده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره

تهران: خيابان انقلاب، ميدان فردوسي، كوچه شاهرود، دانشكده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره

چهارمحال وبختياري

شهركرد

دانشگاه شهركرد

شهركرد: بلوار رهبر، دانشگاه شهركرد

خراسان رضوي

مشهد

دانشگاه فردوسي مشهد

مشهد: بلوار وكيل آباد، روبروي پارك ملت، درب شمالي دانشگاه فردوسي مشهد، مديريت آموزشي دانشگاه

خوزستان

اهواز

دانشگاه شهيد چمران اهواز

اهواز: بلوار گلستان، جنب پل پنجم، ورودي دانشگاه شهيد چمران اهواز

سيستان و بلوچستان

زاهدان

دانشگاه سيستان و بلوچستان

زاهدان: خيابان دانشگاه، ورودي زيباشهر، سازمان مركزي دانشگاه سيستان و بلوچستان، دفتر معاونت آموزشي

فارس

     شيراز

دانشگاه شيراز

شيراز: خيابان ساحلي غربي، مجتمع فرهنگي رفاهي دانشگاه شيراز

قم

قم

دانشگاه قم

قم: بلوار الغدير، بعدازشهرك قدس ، دانشگاه قم ، جنب سردرب دانشگاه

كرمان

كرمان

دانشكده فني شهيدچمران كرمان

كرمان: خيابان شهيد مصطفي خميني(ره)، ابتداي اتوبان هفت باغ علوي، دانشكده فني شهيد چمران كرمان

كرمانشاه

كرمانشاه

دانشگاه رازي كرمانشاه

كرمانشاه: طاق بستان، باغ ابريشم، پرديس دانشگاه رازي كرمانشاه، اداره كل امور آموزشي

كهگيلويه و بوير احمد

ياسوج

دانشگاه ياسوج

ياسوج: ميدان معلم، خيابان دانشجو،دانشگاه ياسوج، ساختمان مديريت آموزشي و تحصيلات تكميلي

گيلان

رشت

دانشگاه گيلان

رشت: بلوارحافظ، خيابان ملت، روبروي شهر بازي، پرديس دانشگاه گيلان

گلستان

گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

گرگان: خيابان شهيد دكتر بهشتي، دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان

لرستان

خرم آباد

دانشگاه لرستان

خرم‌آباد: كيلومتر ۵ جاده خرم‌آباد – تهران، دانشگاه لرستان، ساختمان آموزش كل

مازندران

ساري

دانشكده فني امام محمد باقر(ع)

ساري: بلوار خزر، خيابان شهيد مطهري (طبرستان)، دانشكده فني امام محمد باقر (ع)

همدان

همدان

دانشگاه بوعلي سينا همدان

همدان: شهرك مدرس، خيابان ابوطالب، ورودي خوابگاه فرزانگان، دانشكده علوم انساني

هرمزگان

بندرعباس

دانشگاه هرمزگان

بندرعباس: آزادشهر، بلوار افروز شهابي‌پور، مجتمع آموزشي و پژوهشي بصيرت (گفتگوي تمدنها)


اعلام نتایج مصاحبه علمی داوطلبان تصدی منصب قضا
به اطلاع می‌رساند، نتایج مصاحبه علمی داوطلبان تصدی منصب قضاء که از تاریخ ۲۴/۷/۹۶ لغایت ۲۳/۸/۹۶ در آزمون مزبور شرکت کرده‌اند، به شرح جدول پیوست می‌باشد. لازم به ذکر است نتایج اعلامی قطعی است و تغییر نخواهد کرد.
همچنین نتایج مصاحبه علمی سایر داوطلبان به همین ترتیب در نوبت‌های بعدی اعلام و اطلاع‌رسانی خواهد شد.
قابل توجه داوطلبان پذیرفته شده در مصاحبه علمی؛ این دسته از داوطلبان حسب برنامه زمانی که به ایشان ابلاغ خواهد شد در آزمون شخصیت که به صورت کتبی و شفاهی برگزار می‌شود شرکت خواهند نمود.

جهت مشاهده نتایج مصاحبه علمی اینجا کلیک نمایید


خبر ۱۰ آبان ۹۶: تمدید مهلت ثبت نام آزمون تصدی امر قضا سال ۹۶

بدین وسیله به اطلاع آن دسته از متقاضیان شرکت در آزمون تصدی منصب قضاء سال ۱۳۹۶ که نتوانستند در مهلت مقرر ثبت¬نام نمایند می‌رساند، مهلت ثبت¬نام آزمون مذکور از روز یکشنبه مورخ ۹۶/۸/۲۱ لغایت پنجشنبه مورخ ۹۶/۸/۲۵ تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان می‌توانند در بازه زمانی مذکور با مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. همچنین ضروری است داوطلبان به نکات زیر توجه نمایند.
– مهلت مذکور، مهلت پایانی است و به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.
– داوطلبانی که در مهلت اولیه ثبت نام نموده و کد رهگیری اخذ کرده‌اند، از ثبت نام مجدد پرهیز نمایند.
– داوطلبان در طول مراحل خرید کارت اعتباری و ثبت¬نام اینترنتی دقت کامل و لازم را بعمل اورند چراکه مسؤولیت اشتباه در هر یک از مراحل، تماماً به عهده داوطلبان خواهد بود.

جهت ثبت نام در آزمون اینجا کلیک نمایید


بدين وسيله به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي ثبت نام و شركت در آزمون تصدي منصب قضا در سال ۱۳۹۶ مي‌رساند،كه ثبت‌نام در اين آزمون منحصراً به صورت اينترنتي از طريق پايگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش‌ آموزش كشور به نشاني: www.sanjesh.org از روز يكشنبه مورخ ۹۶/۰۷/۲۳ آغاز و در روز يكشنبه مورخ ۹۶/۰۷/۳۰ پايان مي‌پذيرد. لذا كليه متقاضيان، ضرورت دارد كه در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي آزمون و فراهم نمودن مدارك و اطلاعات مورد نياز، نسبت به ثبت‌نام در آزمون فوق اقدام نمايند.

الف- شرایط عمومی:

۱٫ تابعیت اصلی ایران.

۲٫ اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسلام، ایمان و عدالت.

۳٫ التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت مطلقه فقیه و عدم وابستگی تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های غیرقانونی یا هواداری از آن‌ها، مگر در صورت احراز توبه.

۴٫ طهارت مولد.

۵٫ داشتن سلامت جسمی و روانی و توانایی برای انجام کار قضایی به موجب شیوه‌نامه‌ای که به تصویب رئیس قوه‌قضائیه می‌رسد.

۶٫ داشتن کارت پایان خدمت وظیفه، معافیت تحصیلی یا معافیت از خدمت با لحاظ مقررات ماده واحده قانون گذرانیدن مدت خدمت نظام وظیفه فارغ‌التحصیلان دانشکده علوم قضایی در محاکم قضایی کشور.

۷٫ نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر.

۸٫ حسن شهرت، اخلاق و امانتداری.

۹٫ عدم اعتیاد به دخانیات، مواد مخدر و روان‌گردان.

۱۰٫ داشتن حداقل ۲۲ و حداکثر ۴۰ سال تمام در روز ثبت‌نام.

ب- شرایط اختصاصی:

دارا بودن یکی از مدارک تحصیلی زیر از دانشگاه‌های مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:

۱٫ کارشناسی حقوق در یکی از گرایش ها؛

۲٫ کارشناسی الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی؛

۳٫ کارشناسی فقه و حقوق؛

۴٫ کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق در یکی از گرایش ها؛

۵٫ کارشناسی ارشد پیوسته الهیات، معارف اسلامی و ارشاد با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی؛

پ- مدارک مورد نیاز:

۱٫تکمیل تقاضانامه

۲٫ پرداخت هزینه ثبت نام به مبلغ۱٫۰۰۰٫۰۰۰(یک میلیون) ریال بصورت الكترونيكي از طريق پايگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش کشور

۳٫ فايل عكس اسكن شده: داوطلب مي‌بايست يك قطعه عكس پرسنلي خود را با مشخصات زير اسكن نموده و فايل آن را براي ثبت‌نام اينترنتي آماده نمايد.

۱-۳- عكس ۴ * ۳ كه در سال جاري گرفته شده باشد (عكس تمام رخ)

۲-۳- عكس اسكن شده فقط بايد با فرمت JPG باشد.

۳-۳- اندازه عكس اسكن شده بايد حداكثر ۴۰۰۳۰۰ پيكسل و حداقل ۳۰۰ * ۲۰۰ باشد.

۴-۳-تصوير داوطلب بايد واضح ، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لكه باشد.

۵-۳- حجم فايل ذخيره شده عكس نبايد از ۷۰ كيلو بايت بيشتر باشد.

۶-۳- حاشيه‌هاي زايد عكس اسكن شده بايد حذف شده باشد.

۷-۳- حتي الامكان عكس، رنگي و داراي زمينه سفيد باشد.

تبصره۱- عكس خواهران بايد با حجاب و صورت كامل آنان مشخص باشد.

تبصره۲- درصورت ارسال عكس غير معتبر، ثبت نام داوطلب باطل شده و حق شركت در آزمون از وي سلب مي‌گردد.

تذكر مهم: با توجه به مشكلات بوجود آمده در آزمون هاي قبلي، در خصوص اشتباه در ارسال عكس داوطلبان (اين موضوع براي داوطلباني كه ثبت نام آنان توسط ديگران انجام مي شود رخ داده است) تاكيد مي گردد علاوه بر كنترل اطلاعات ثبت نامي، حتماً نسبت به كنترل عكس ارسالي دقت نماييد تا اشتباهاً عكس داوطلب ديگري بجاي عكس شما ارسال نگردد. بديهي است در صورت ارسال عكس اشتباهي از طرف متقاضي، فرد به عنوان متخلف تلقی و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.

ت- زمان ثبت نام و برگزاری آزمون:

۱- كليه داوطلبان متقاضي ثبت نام در آزمون تصدي منصب قضا در صورت داشتن شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در بند الف و ب اين اطلاعيه نسبت به تهيه مدارك خواسته شده بر اساس بند (پ) اقدام و از تاريخ ۹۶/۰۷/۲۳ لغایت ۹۶/۰۷/۳۰ با مراجعه به پايگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org نسبت به ثبت نام در آزمون اقدام نمايند و در پايان ثبت نام به هر يك از داوطلبان كد رهگيري ارائه خواهد شد كه داوطلبان لازم است تا پايان كليه مراحل آزمون اين كد را نزد خود نگهداري نمايند. ضمناً يادآور مي‌شود ثبت‌نام منحصراً به صورت الكترونيكي مي‌باشد و داوطلبان لازم است از طريق پايگاه اطلاع‌رساني مذكور نسبت به ثبت نام در آزمون اقدام نمايند و ثبت نام به غير از روش فوق غير قابل قبول مي‌باشد و اين دسته از داوطلبان مجاز به شركت در آزمون نمي‌باشند.

۲- آزمون به صورت دو مرحله ای (تستی و تشریحی) است. تاریخ برگزاری آزمون تستی روز جمعه مورخ ۹۶/۰۹/۲۴ و تاریخ برگزاری آزمون تشریحی روز جمعه مورخ ۹۶/۱۱/۲۷ خواهد بود.

۳- داوطلبان متقاضي شركت در آزمون مي بايست از روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۹/۲۲ با مراجعه به پايگاه اطلاع‌رساني فوق نسبت به پرينت كارت شركت در آزمون تستی اقدام نمايند.

۴- ساعت و محل برگزاري آزمون بر روي كارت شركت در آزمون داوطلبان درج خواهد شد.

ث- مواد و ضرایب امتحانی آزمون تستی:

۱٫ استعداد شغلی (ضریب ۲)

۲٫ حقوق مدنی (ضریب۳)

۳٫ حقوق تجارت (ضریب ۲)

۴٫ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ضریب ۲)

۵٫ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری (ضریب ۳)

۶٫ حقوق جزای عمومی (ضریب۳)

۷٫ حقوق جزای اختصاصی (ضریب ۲)

ج- نحوه پذیرش در حوزه های قضایی:

۱٫ داوطلبان در مرحله ثبت نام باید سه استان را به ترتیب اولویت برای خدمت انتخاب نمایند. علاوه بر این سه اولویت داوطلبان در صورت تمایل می توانند یک اولویت به انتخاب قوه قضاییه واگذار نمایند. محل خدمت داوطلبان صرفاً بر اساس ظرفیت استان ها و اولویت های پیشنهادی تعیین خواهد شد.

۲٫ داوطلبانی که موفق به قبولی در مصاحبه علمی و آزمون شخصیت می شوند، به امور گزینش معرفی و در صورت قبولی در تمامی مراحل گزینش، کارآموزی و اختبار پایان دوره به خدمت گرفته خواهند شد. بنابراین تا پایان مراحل یادشده، قوه قضاییه هیچ گونه مسؤولیتی در خصوص استخدام داوطلبان بر عهده نمی گیرد.

ملاحظات:

۱٫ این آزمون مخصوص داوطلبان با تحصیلات دانشگاهی است.

توجه : نظر به برگزاری آزمون قضاوت ویژه داوطلبان حوزوی در تیرماه سال ۱۳۹۶ آزمون مجددی، ویژه این دسته از داوطلبان تا پایان سال جاری برگزار نخواهد شد.

۲٫ با توجه به نیازمندی حوزه های قضایی ظرفیت پذیرش برای بانوان محدود است.

۳٫ در راستای اعطای تسهیلات استخدامی به ایثارگران این دسته از داوطلبان از شرکت در این آزمون معاف هستند و لذا می بایست حسب اطلاعیه جذب اختصاصی اقدام نمایند.

۴٫ ملاک احراز شرایط عمومی و اختصاصی، زمان ثبت‌نام خواهد بود.مسؤولیت صحت و سقم اطلاعات ثبت شده در تقاضانامه به عهده داوطلب است. بنابراین کسانی که شرایط لازم برای شرکت در آزمون را ندارند، باید از ثبت نام در آزمون خودداری نمایند، در غیر این صورت در مراحل بعدی حذف خواهند شد.

۵٫ فرایند جذب عمومی سال ۱۳۹۶ طی دو مرحله تستی و تشریحی خواهد بود و آزمون تشریحی از بین پذیرفته شدگان آزمون تستی به عمل خواهد آمد.پذیرفته شدگان مرحله اخیر به مصاحبه علمی معرفی خواهند شد.

۶٫ رعایت حجاب کامل اسلامی برای بانوان در تمامی مراحل آزمون و استخدام الزامی می باشد.

۷٫ دارندگان شرایط جذب اختصاصی می توانند از آذرماه سال جاری، به تارنمای معاونت منابع انسانی قوه قضاییه به نشانی www.qazahrm.ir مراجعه و در سامانه جذب اختصاصی ثبت نام نمایند.

جهت ثبت نام در آزمون اینجا کلیک نمایید

هنگام تماس حتما بگویید که آگهی را در اهواز نیاز دیده اید
استخدام و بازار کار استخدام سراسری استخدام کارشناس حقوق

تذکر پلیس فتا:

لطفا پیش از انجام معامله و هر نوع پرداخت وجه، از صحت کالا یا خدمات ارائه شده، به صورت حضوری اطمینان حاصل نمایید.


تذکر اهواز نیاز:

"اهواز نیاز" هیچ گونه مسئولیتی در قبال آگهی های درج شده ندارد،لطفا دقت نمایید.