رزومه

آرمان چای لاغری

ثبت نام متقاضیان دریافت خدمات بیماریهای شكافت لب وكام آغاز شد

دسته ها: اخبار استان اخبار

به آگاهی هموطنان گرامی می رساند تعدادی ازاساتید برجسته کشوربا حضورآقای دکترعبدالجلیل کلانتر هرمزی وآقای دکتر قلمبرفوق تخصصان جراحی پلاستیک وگروه همراه ایشان درروزهای ۲۶و۲۷اسفند ماه به مدت دوروزبه معاینه ودرمان جراحی بیماران دارای شکافت لب وشکافت کام دربیمارستان آیت ا…طالقانی اهواز به صورت رایگان اقدام خواهد نمود.متقاضیان دریافت خدمات دررابطه با بیماریهای شکافت لب وکام می توانند جهت ارایه اطلاعات خودحداکثرتا پایان بهمن ماه به نشانی الکترونیکی htaleghani.ajums.ac.irمراجعه فرمایند.

تکمیل فرم اطلاعات جراحی شکاف کام،لب شکری

اخبار استان اخبار