رزومه

آرمان

ثبت نام و آزمون سراسری استخدامی شهرداری ها ۲ هفته تعویق افتاد

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

ثبت نام و همچنین برگزاری آزمون سراسری استخدامی شهرداری های کشور به دلیل مصادف شدن برنامه زمان بندی ثبت نام داوطلبین این آزمون با ایام اربعین حسینی , ۲ هفته به تعویق افتاد .

گزارش روابط عمومی استانداری خوزستان در روزیکشنبه براساس نامه اداره کل دفترنوسازی , تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان همیاری ها و دهیاری های کشورحاکی است : تاریخ ثبت نام از داوطلبین شرکت دراین آزمون از۲۲ آذرماه شروع و آزمون مربوطه ۱۱ دیماه امسال برگزارمی شود.

طبق نامه مدیرکل دفترنوسازی , تحول اداری و فناوری و اطلاعات سازمان همیاری ها ودهیاری های کشور, باعنایت به مصادف شدن برنامه زمان بندی ثبت نام داوطلبین آزمون استخدامی شهرداریها با ایام اربعین حسینی , درخواست استانداری ها و شهرداریها و برخی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مبنی بربه تعویق انداختن آزمون استخدامی شهرداریهای سراسر کشور که مقرربود در روز۲۷ آذرماه امسال برگزار شود , تمامی مراحل فرایند اجرای آزمون براساس جدول زمان بندی اعلامی با ۲ هفته تعویق انجام می شود .

براساس این گزارش تاریخ برگزاری این آزمون ۱۱ دی ماه ۹۴ می باشد .

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار