رزومه

آرمان چای لاغری

ثبت نام يازدهمين جشنواره كارآفرينان برتر آغاز شد

دسته ها: اخبار اجتماعی و اقتصادی اخبار

ثبت نام يازدهمين جشنواره كارآفرينان برتر در سطح استاني از روز یکشنبه ۱۶ خرداد آغاز شد و تا پنجشنبه ۳۱ تیر ماه جاري ادامه خواهد داشت.

به گزارش خوزنیوز؛ كارآفرينان مي توانند با مراجعه به سايت karafarinanebartar.ir نسبت به ثبت نام اقدام كنند.

بنگاه هاي غير دولتي و كارآفريناني كه از راه اندازي كسب و كارشان بيش از هفت سال نگذشته باشد يا طرح هاي توسعه اي ابتكاري و نوآورانه در يك سال گذشته اجرا كرده باشند، مي توانند در اين جشنواره ثبت نام كنند.

كليه مراحل ثبت نام و داوري جشنواره به صورت اينترنتي است و وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي از پذيرش هرگونه فرم و مستندات به صورت دستي معذور است.

قبل از شروع به ثبت نام، لازم است كارآفرين فايل اسكن شده مدارك (عكس ۴×۳ شناسنامه، كارت ملي، مدارك ايثارگري، آخرين مدرك تحصيلي،گواهي هاي مهارتي، سوابق استخدامي، مستندات اختراع و نوآوري، مستندات استاندارد و كيفيت، مستندات طرح كسب وكار، مستندات شاغلان، مستندات و جدول تحصيلات، تخصص و دوره هاي آموزشي كارفرما و شاغلين،تقدير نامه، لوح و نشان هاي كارآفرين) را در رايانه خود آماده كند.

به كاربرگ هاي ثبت نام شده ناقص و بدون مستندات ترتيب اثر داده نخواهد شد و در مرحله داوري حذف خواهند شد.

كاربرگ هاي ثبت نام براساس سه دسته فعاليت (خدمات، صنعت و كشاورزي) طراحي شده اند. براساس نوع فعاليت به پرسش نامه مربوط به حوزه فعاليتي خود ثبت نام كنيد.

در زمان ثبت نام چنانچه اينترنت قطع شود از طريق كد كارآفريني كه توسط سايت به شما اختصاص داده مي شود ادامه ثبت نام ميسر است.

كارآفرينان در صورت داشتن هر گونه پرسش مي توانند با مسوول اداره توسعه كارآفريني اين اداره كل خانم قديم نژاد به شماره تماس ۳۳۳۸۴۳۳۰ و۳۳۳۸۴۴۰۰ داخلي ۱۱۴ تماس بگيرند يا به صورت حضوري به نشاني اهواز كيانپارس خيابان ۱۴غربي اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعي خوزستان اتاق ۱۱۴ اداره توسعه كارآفريني مراجعه كنند.

اخبار اجتماعی و اقتصادی اخبار