رزومه

آرمان

جدولی که نباید خالی بماند

دسته ها: اخبار

گاه پیش آمده که زمان پخش نامناسب، یک سریال خوش‌ساخت را تا مرز نابودی برده، یا نمایش همزمان و موازی چند مجموعه نمایشی، یکی را در سایه دیگری قرار داده و به حاشیه رانده است.

در چیدمان و پیش‌بینی عرضه سریال‌های تلویزیونی در رسانه ملی فاکتور پیش‌بینی تنوع و گوناگونی برای پرهیز از ملالت و دلزدگی بیننده هم باید مورد توجه جدی قرار گیرد. به چپ و راست زدن و افراط و تفریط خود نوعی آفت است. در یک فاصله کوتاه زمانی شبکه‌های مختلف پر می‌شود از سریال و برهه‌ای دیگر برهوت است و کمتر نشانی می‌توان از این آثار سرگرم‌کننده گرفت. باز در مقطعی دیگر، دوره بیا و بروی مجموعه‌های ایرانی است و ۶ ـ ۵ شبکه یک نفس کارهای وطنی را پخش می‌کنند و زمانی دیگر، مثل همین روزها کفگیر به ته دیگ خورده است و سریالی برای پخش موجود نیست و باید دست به دامان مجموعه‌های خارجی شد. در این میان، چیزی که زائل شده و زیر سوال رفته حق انتخاب مخاطب است؛ روزی فقط باید کارهای ایرانی ببیند و دگر روز، دل خوش کند به سریال‌های غیروطنی، به طور مطلق.

در گیر و دار مشکلات مالی که رسانه ملی چند سالی می‌شود که به‌طور حاد با آن دست به گریبان است، تولید و به پخش رساندن سریال‌های تلویزیونی کار آسانی نیست. با این حال آنچه حاصل این زحمات را به چشم مخاطب می‌آورد و به‌سان یک ویترین زیبا در دایره نگاهش قرار می‌دهد، برنامه‌ریزی برای زمان پخش مناسب و با فکر و حساب و کتاب آنهاست.

چه خوب که مدیران تامین برنامه و جدول پخش شبکه‌های تلویزیون در زمان چیدمان و جاگذاری برنامه‌ها و بخصوص آثار نمایشی تدبیر و دوراندیشی را نیز چاشنی کار خود کرده و روز مبادا را نیز در نظر گرفته و همه تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد نچینند و سریال و مجموعه‌ای را هم برای روز مبادا ذخیره کنند که اگر کارها طبق برنامه‌ریزی پیش نرفت و معادلات جور درنیامد، دستشان خالی نماند.

تنوع آثار نمایشی تلویزیون به مخاطب حق انتخاب می‌دهد و در نگاه کلی‌تر به این رسانه فراگیر اصالت و وجاهت می‌بخشد. فقدان یک سریال نمایشی جذاب از نوع وطنی‌اش بخصوص، به بهانه نبود و یا نرسیدن اثر به پخش، برای مخاطب نمی‌تواند چندان موجه و باورپذیر باشد. تلویزیون اگر قرار است که توجه بیننده ایرانی را از شبکه‌های ماهواره‌ای گرفته و معطوف به خود کند، باید همیشه حرف تازه‌ای برای گفتن داشته باشد و دستش و جدول پخش‌اش از سریال‌های نمایشی جذاب بخصوص از نوع وطنی‌اش خالی نماند.

محسن محمدی / گروه رادیو و تلویزیون

اخبار