نیکان

جدیدترین آمار جذب «امریه» در دانشگاهها و پژوهشگاهها

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

جدیدترین آمار جذب «امریه» در سال ۹۸-۹۹ در مراکز آموزشی و پژوهشی کشور اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تفاهم نامه همکاری مشترک دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم با ستاد کل نیروهای مسلح با اهداف ارتقا توانمندی‌های مهارت‌های شغلی و حرفه‌ای مشمولین دانش آموخته دانشگاهی، بهره مندی از دانش آموختگان دارای مهارت به عنوان کارکنان وظیفه مأمور در مراکز آموزشی، پژوهشی و فناوری اواخر سال ۹۶ به امضا رسید.

بر اساس تفاهم‌نامه فوق، مرداد ماه ۹۸ طرح بکارگیری تعدادی از مشمولین بصورت کارکنان وظیفه مأمور مورد تأیید قرار گرفت و بهره‌برداری از ظرفیت‌های آن آغاز شد و مقرر شد وزارت علوم، مشمولانی که دارای شرایط لازم هستند در دانشگاه های بزرگ و کوچک، پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری به کار گرفته می شوند.

همکاری در مستند سازی و تدوین برنامه های اصلی و راهبردی دانشگاه و یا پژوهشگاه در راستای رفع مشکلات و چالش های استانی و منطقه ای، همکاری در توسعه ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت، مشارکت در ساماندهی و پایش قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت از جمله وظایف این افراد به شمار می رود.

همچنین انجام امور آزمایشگاهی محوله از سوی دانشگاه با نظارت یک عضو هیات علمی، همکاری در اجرای طرح های پژوهشی مصوب موسسه تحت نظارت عضو هیات علمی و همکاری در شناسایی و دسته بندی فناوری های قابل تجاری سازی دانشگاه و ترویج مناسب آن از دیگر وظایف امریه های ارتباط با صنعت هستند.

براساس توافق با ستاد کل نیروهای مسلح، هر ۲ ماه یک گروه، پس از طی یک دوره ۲ ماهه آموزشی به دانشگاه های محل خدمت خود اعزام می شوند.

استفاده مناسب از امریه های ارتباط با صنعت می تواند به توسعه فعالیت ها و همکاری مشترک با جامعه و صنعت کمک کرده و همچنین عملکرد قابل قبول آن ها موجب گسترش این طرح خواهد بود.

براساس جدیدترین آمار جذب در سال ۱۳۹۸-۱۳۹۹، دانشگاه های معین ۳۱ امریه، دانشگاه های بزرگ ۸ امریه، پژوهشگاه ها ۱۱ امریه، دیگر دانشگاه ها ۶۱ امریه و پارک های علم و فناوری ۲۷ امریه جذب کرده اند که در مجموع تاکنون ۱۳۲ امریه در موسسات آموزش عالی جذب شده اند.

همچنین از سال قبل تاکنون ۲۸ دانشگاه معین، ۸ دانشگاه بزرگ، ۴ پژوهشگاه و ۱۸ پارک علم و فناوری اقدام به جذب امریه ها کرده اند.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار