نیکان

جدیدترین وضعیت بازار کار کشور به روایت آمار+اینفوگرافی

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

بر اساس جدیدتری آمار مرکز آمار ایران،‌ کمترین نرخ بیکاری در بین جامعه «15 ساله و بیشتر» در استان خراسان جنوبی و بیشترین نرخ بیکاری در استان کرمانشاه وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری فارس،‌اینفوگرافیک بازار کار کشور در سال 1398 شامل اطلاعات جمعیت کل کشور به تفکیک جنس، گروه های سنی (خارج از سن کار و در سن کار)، جمعیت به تفکیک وضع فعالیت اقتصادی، جمعیت شاغلین به تفکیک های مختلف از جمله فعالیت های منتخب اقتصادی، وضع شغلی، بخش خصوصی و عمومی و هرم سنی شاغلین و جمعیت بیکاران به تفکیک قبلا شاغل و غیر شاغل و هرم سنی بیکاران و جمعیت غیر فعال اقتصادی با توجه به زیر بخش های آن و مقایسه با اطلاعات سال 1397 و نرخ بیکاری و نرخ مشارکت اقتصادی به تفکیک استان در سال 1398 می باشد.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار