استخدام سرپرست فروش

جذب نیروی جدید فارغ التحصیل با معافیت ۲ ساله حق بیمه سهم کارفرما

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

با ابلاغیه جدید وزارت کار, کارفرمایان می توانند به مدت ۲سال با معافیت از حق بیمه سهم کارفرما برای به کارگیری هر تعداد نیروی جدید فارغ التحصیل اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دستورالعمل اجرایی طرح مشوق بیمه کارفرمایی(بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی)در راستای استفاده از ظرفیت سیاست های برنامه فعال بازار کار( مطابق تبصره18 قانون بودجه سنواتی) و به منظور تحرک بخشی بیشتر و ایجاد رونق در بازار کار و کاهش اثرات منفی بیماری کرونا بر بنگاه های اقتصادی به پیوست اصلاحیه دستورالعمل اجرایی” طرح مشوق بیمه ای” جهت اجرا ابلاغ شد.

این دستورالعمل 10 آبان ماه به استان ها ابلاغ شد. در ابتدای این ابلاغیه آمده است.

 انتظار می رود با اطلاع رسانی شایسته به دینفعان طرح در سطح استان زمینه مناسبی برای تسریع و پیشبرد اجرای این دستورالعمل(در کنار سایر طرح های برنامه فعال بازار کار در استان) فراهم گردد و نتایج آن به صورت مستمربرای ارائه گزارش به رئیس جمهور محترم و سازمان برنامه و بودجه کشور؛ به این وزارت ارسال گردد.

متن کامل این  اصلاحیه دستورالعمل اجرایی طرح مشوق بیمه کارفرمایی،(برای کارگاه های اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی) به شرح زیراست.

  این دستورالعمل در راستای اجرای بند الف تبصره18قوانین بودجه سنواتی برنامه ششم توسعه و در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی با هدف تحرک بخشی به بازار کار کشورٰ حمایت از کارفرمایان و صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا، و ایجاد اشتغال با ترغیب و تشویق کارفرمایان کارگاه های تولیدی و خدماتی به استفاده از نیروی کار جدید، تهیه و ابلاغ می شود.

ماده 12: در موارد زیر پرداخت مشوق بیمه ای قطع می شود:

 احراز عدم اشتغال به کار نیروی کار جدید یا اثبات صوری بودن اشتغال به کار وی در کارگاه بر اساس گزارش های موردی و یا گزارش بازرس تإمین اجتماعی یا بازرس کار

 احراز بطلان، فسخ یا خاتمه قرار داد کار نیروی کار جدید در مراجع ذیصلاح

 ماده 13: چنانچه در هر مرحله از اجرای طرح مشوق بیمه ای، عدم اشتغال نیروی کار جدید در کارگاه محرز شود. کارفرما علاوه بر استرداد کل مبلغ مشوق بیمه ای دریافتی به حساب موسسه عامل، تا پایان اجرای برنامه ششم از مزایای مشوق بیمه ای و کمک های بلا عوض سایر برنامه های اشتغال زایی محروم می شود.

 ماده 14: در موارد زیر مشوق بیمه ای مجدداً‌برقرار می گردد.

  1. چنانچه رابطه نیروی کار جدید جذب شده و کارفرما به دلایلی غیراز موارد مندرج در ماده 13 این دستورالعمل قطع شود دستگاه هماهنگ کننده استانی مجاز است. نسبت به برقراری مجدد مشوق بیمه ای نیروی کار جدید جذب شده مشروط به جذب در کارگاهی دیگر اقدام نماید.
  2.   اگر نیروی کار جدید جذب شده به دلیل شرایط کارفرما مجبور به جابه جایی شود. می تواند در کارگاه دیگر با احتساب سابقه برخورداری از مشوق بیمه ای در کارگاه قبلی، مطابق ماده (2)و تبصره(1) ذیل آن و تبصره (5) ماده (5) این دستورالعمل از مزایای این طرح برخوردار گردد.

ماده 15: منابع مالی اجرای این دستورالعمل از محل منابع زیرتإمین می شود:

  1. منابع عمومی لحاظ شده برای اشتغال درقوانین بودجه سنواتی
  2. سایر منابع و کمک های مردمی

ماده 16: محاسبه و پرداخت مشوق بیمه ای متناسب با اعتبار تخصیص یافته از سوی سازمان برنامه وبودجه کشور و بر اساس گزارش اعلامی از سوی دستگاه هماهنگ کننده استانی به صورت واریز نقدی به حساب کارفرما از سوی دستگاه هماهنگ کننده می باشد.

با  با تسهیل شرایط طرح مشوق بیمه ای، کارفرمایان می توانند هر میزان نیروی کار جدید مورد نیاز خود را بدون محدودیت در تعداد از بین فارغ التحصیلان لیسانس به بالا جذب  نمایند.
حق بیمه سهم کارفرما توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به حساب کارفرما واریز می شود.شرایط بهره مندی از طرح برای کسب و‌کارهای آسیب دیده از شیوع کرونا به صورت ویژه تسهیل شده است.

شرایط کارفرما:
دارای مجوز فعالیت از مراجع رسمی کشور
داشتن کد کارگاهی تامین اجتماعی
ثبت نام در سامانه مشوق بیمه ای
Moshavegh.mcls.gov.ir

شرایط نیروی کار جدید:

حداقل مدرک تحصیلی لیسانس
سن کمتر از 38 سال
حداکثر سابقه بیمه 36 ماه
ثبت نام در سامانه Moshavegh.mcls.gov.ir

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار