رزومه

آرمان چای لاغری

جزئیات آزمونهای کاردانی اعلام شد

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

حسین توکلی گفت: برای شرکت در آزمون های دوره کاردانی نظام جدید دانشگاهی و فنی حرفه ای و موسسات عالی غیرانتفاعی و غیر دولتی برای رشته های با آزمون تعداد ۱۷۱ هزارو ۶۹۲ داوطلب ثبت نام کردند که از این تعداد ۷۴ هزار و ۱۶۰ نفر زن و ۹۷ هزار و ۵۳۲ نفر مرد می باشند.به عبارت دیگر ۴۳٫۱۹ درصد زن و ۵۶٫۸۱ درصد مرد هستند.

وی افزود: بر اساس برنامه زمانی این آزمون در روز جمعه ۲۲ مرداد ماه در ۱۷۳ شهرستان برگزار شد که از تعداد ۱۷۱ هزار و ۶۹۲ داوطلب متقاضی در رشته های با آزمون، ۱۵۳ هزار و ۴۵۹ نفر در جلسه آزمون جاضر و ۱۸ هزار و ۲۳۳ نفر غایب بودند.

توکلی تصریح کرد: از تعداد ۱۵۳ هزار و ۴۵۹ نفر در جلسه آزمون، ۶۶ هزار و ۸۷۰ نفر زن و ۸۶ هزار و ۵۸۹ نفر مرد بودند.

وی خاطر نشان کرد: ظرفیت پذیرش برای رشته های با آزمون در فنی حرفه ای و موسسات غیر انتفاعی جمعا ۱۸۷ هزار و ۲۵۰ نفر بوده است.

توکلی تصریح کرد: برای شرکت در آزمون رشته های با آزمون در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته، ۸۹ هزار و ۷۱۲ نفر ثبت نام کردند که ۳۶ هزار و ۲۳۰ نفر زن و ۵۳ هزار و ۴۸۲ نفر مرد بودند.

وی افزود: بر اساس برنامه زمانی این آزمون در روز جمعه ۲۲ مرداد ماه در ۱۷۳ شهرستان برگزار شد.

توکلی تاکید کرد: از تعداد ۸۹ هزار و ۷۱۲ داوطلب متقاضی شرکت در آزمون رشته های با آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته ۷۷ هزار و ۵۴۴ نفر در جلسه حاضر و ۱۲ هزار و ۱۶۸ نفر غایب بودند.

وی اظهار داشت: از تعداد ۷۷ هزار و ۵۴۴ داوطلب حاضر در جلسه آزمون،۳۱ هزارو ۲۳۶ نفر زن و ۴۶ هزار و ۳۰۸ نفر مرد بودند.

توکلی یاد آور شد: ظرفیت پذیرش برای رشته های با آزمون کاردانی به کارشناسی جمعا ۱۶۹ هزارو ۲۳۶ نفر است.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار