رزومه

آرمان چای لاغری

جزئیات آزمون ارتقای دستیاران پزشکی

دسته ها: اخبار

به گزارش به گزارش خبرنگار مهر، آزمون های ارتقاء و گواهینامه دستیاران پزشکی با نظارت وزارت بهداشت و توسط دانشگاه های علوم پزشکی برگزار می شود و که در سی و چهارمین دوره با توجه به درخواست دانشگاههای مجری، زمان آزمون از اول مرداد به هشتم مرداد تغییر کرد.زمان آزمون ارتقاء و گواهینامه دستیاران پزشکی به دلیل تلاقی با ماه مبارک رمضان و عید فطر از اول مرداد به پنجشنبه ۸ مرداد موکول شد.

سی و چهارمین دوره آزمونهای ارتقاء دستیاری و گواهینامه تخصصی به طور همزمان در ۲۰ دانشگاه های علوم پزشکی که به تربیت دستیار اشتغال دارند، برگزار خواهد شد.
بر اساس مقررات محاسبه نمرات در آزمونهای ارتقاء دستیاری و گواهینامه تخصصی بر اساس دو بخش ارزیابی درون بخشی و آزمون کتبی انجام می گیرد. افراد باید حداقل امتیاز از ارزیابی درون بخشی را کسب کرده باشند و پس از آن به آزمون کتبی معرفی می شوند. همچنین مجموع این دوره نمره، نمره ارتقاء دستیاران را تشکیل می دهد که در صورت کسب حداقل می توانند به سال بالاتر ارتقاء پیدا کنند.
حداقل نمره برای هر دوره دستیاری متفاوت است و در دستورالعمل اجرایی آزمون درج شده است.
دستیاران پزشکی برای ارتقاء از هر سال به سال بالاتر نیازمند گذراندن آزمون هستند و دستیارانی که در سال آخر تحصیل خود هستند در آزمون گواهینامه که در واقع آزمون فارغ التحصیلی محسوب می شود، شرکت می کنند.

اخبار