رزومه

آرمان چای لاغری

جزئیات آمار تعاونی‌ها/ اشتغال ۳ هزار نفر در بخش تعاون

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

جزئیات آمار تعاونی‌ها/ اشتغال ۳ هزار نفر در بخش تعاون

بر اساس اعلام سامانه جامع آمارهای ثبتی تعاون، تعداد کل اعضای تعاونیها ۴۱۹۶ نفر و تعداد فرصت شغلی ۳۳۷۰ نفر و سرمایه اولیه حدود ۲۳ میلیارد ریال است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تعاونی اجتماع مستقل اشخاصی است که با همدیگر توافق کردند تا به منظور تأمین نیازها و اهداف مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود به نحو اختیاری موسسه‌ای با مالکیت جمعی تأسیس و به شکل دموکراتیک آن را اداره و نظارت کنند.

تعاونی‌ها قادرند با به کارگیری اصول تعاون و استفاده از ساز و کارهای مدیریتی مبتنی بر مشارکت اعضاء به عنوان کانون‌های ترویج عمل جمعی و فعالیت های گروهی مطرح شوند و نقش موثری در تقویت سرمایه اجتماعی، توسعه الگوهای همکاری برای ساماندهی معضلات جامعه و گروه های کم درآمد ایفا کنند.

در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بخش تعاونی به عنوان یکی از ارکان اقتصاد کشور و نقش آن در تأمین ابزار و وسایل کار برای افراد جویای کار توجه گردیده و به اقدام موثر دولت در ایجاد تعاونی و حمایت از موسسات تعاونی به منظور افزایش کارآمدی و توانمندسازی آنها تأکید شده است.

بر اساس اعلام سامانه جامع آمارهای ثبتی تعاون، همچنین تعداد کل اعضای تعاونیها ۴۱۹۶ نفر و تعداد فرصت شغلی ۳۳۷۰ نفر و سرمایه اولیه حدود ۲۳ میلیارد ریال است.

همچنین متوسط تعداد اعضاء و فرصت شغلی مربوط به این تعاونیها به ترتیب ۱۶ و ۱۳ نفر است.

استانهای خراسان رضوی و چهارمحال و بختیاری به ترتیب با تعداد ۳۰ و ۲۵ تعاونی بیشترین تعداد تعاونیهای ثبت شده در این ماه را به خود اختصاص داده اند.

گفتنی است : در استانهای خراسان شمالی و قم در این ماه هیچ تعاونی به ثبت نرسیده است.

بیشترین تعداد تعاونیهای ثبت شده به ترتیب در فعالیت های “کشاورزی” و “صنعت” به ترتیب با تعداد ۷۱ و ۵۵ واحد هستند.

لازم به ذکر است : تعاونی های فعالیتهای “ساختمان” و “کشاورزی” به ترتیب با ۱۴۰۱ و ۷۵۷ نفر دارای بیشترین اعضا هستند.

همچنین بیشترین فرصت شغلی مربوط به تعاونیهای “کشاورزی” و “سایر فعالیتهای خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی” به ترتیب با ۸۷۹ و ۶۷۷ نفر است.

گفتنی است مقایسه عملکرد ماه مهر ۱۳۹۶ نسبت به شهریور ۱۳۹۶نشان می دهد تعداد تعاونیهای ثبت شده در مهر ماه سال جاری ۲۶۱ واحد (در مقایسه با ماه گذشته ( ۲۴۰ واحد)، افزایشی معادل ۹ درصد دارد .

مقایسه عملکرد ماه مهر ۱۳۹۶ نسبت به مهر ۱۳۹۵ نشان می دهد تعداد تعاونیهای ثبت شده در مهر ماه سال جاری ( ۲۶۱ واحد) در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل ( ۲۶۴ واحد) کاهشی معادل یک درصد دارد که این میزان برای تعداد اعضاء افزایشی معادل ۹ درصد و تعداد فرصت شغلی کاهشی معادل ۱۳ درصد را به همراه دارد.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار