استخدام سرپرست فروش

جزئیات امتیازبندی و استخدام معلمان حق‌التدریسی‌ و آموزشیاران نهضت سوادآموزی

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

وزیر آموزش و پرورش، شیوه‌نامه قانون تفسیر قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی را ابلاغ کرد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش، شیوه‌نامه قانون تفسیر قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی را ابلاغ کرد.
برخی از موارد مندرج در شیوه که اصلاح شده به شرح زیر است:

بندهای 1.6 1.8 و 1.9 ذیل بند 1 تعاریف و اصطلاحات پس از عبارت اعتبارات دولتی عبارت یا سرانه مدارس و مشارکت‌های مردمی (ساز و کار مدیر مدرسه، انجمن اولیا و مربیان، کارفرما، موسسه یا شرکت‌های طرف قرارداد با آموزش و پرورش دریافت کرده باشند) اضافه می‌شود.
متن زیر به تعاریف و اصطلاحات اضافه می‌شود:
نیروهای خرید خدمات آموزشی: افرادی که با دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی قبل از سال 91 از طریق موسسات و شرکت‌های طرف قرارداد با ادارات آموزش و پرورش تحت عنوان خرید خدمات آموزشی همکاری داشته و حقوق خود را از محل اعتبارات دولتی یا سرانه مدارس و مشارکت‌های مردمی (ساز و کار مدیر مدرسه، انجمن اولیا و مربیان، کارفرما، موسسه یا شرکت‌های طرف طرف قرارداد با آموزش و پرورش دریافت کرده باشند.)

ادامه همکاری پذیرفته‌نشدگان در آزمون به صورت حق‌التدریس

استمرار بکارگیری مشمولان تبصره بند 3.2 شیوه نامه موضوع ماده 5 آیین نامه اجرایی که نمره قبولی در آزمون داخلی را کسب نکرده‌اند در صورت نیاز به صورت نیروی حق التدریس برای سال تحصیلی 1399-1400  بلامانع است.

مصادیق تبصره بند 4 اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع  تصویب نامه مورخ 5 مهر 99 هیئت وزیران به شرح زیر خواهد بود:

ساز و کار مدیر مدرسه: پرداخت حق الزحمه با تشخیص مدیر از حساب بانکی مجاز مدرسه به مربیان و نیروهای حق التدریس ( آموزشی ) به صورت جمعی یا فردی در چارچوب دستورالعمل‌های مالی مدارس و با تایید شورای مالی مدرسه از محل سرانه مدارس انجام شده باشد. ( ارائه اسناد هزینه‌ مربوطه و صورت حساب بانکی مورد تایید که ممهور به مهر و امضاء مدیر مدرسه باشد ) ضروری است.

ساز و کار انجمن اولیا و مربیان:  پرداخت حق الزحمه از طریق انجمن اولیا و مربیان به مربیان و نیروهای حق التدریس ( آموزشی ) که به کارگیری آنها به موجب مصوبه رسمی انجمن اولیا و مربیان و عقد قرارداد کار داخلی از محل مشارکت‌های مردمی از حساب بانک مجاز انجمن اولیا و مربیان یا حساب بانکی مدرسه انجام شده باشد.

ساز و کار کارفرما،  موسسات و شرکت‌های طرف قرارداد با آموزش و پرورش: به کارگیری نیرو در قالب قرارداد خرید خدمات آموزشی و پرداخت حق الزحمه آنان توسط کارفرما، موسس یا شرکت‌های طرف قرارداد با آموزش و پرورش با ارائه اسناد مثبته مالی ( واریز به حساب بانکی ذینفعان ) و سوابق بیمه‌ای متناسب با دوره قرارداد و همکاری در آموزش و پرورش صورت گرفته باشد.

حضور آموزش دهندگان نهضت فقط  در آموزگاری

معرفی مشمول این قانون جهت شرکت در دوره‌های آموزشی بر اساس نیاز مناطق آموزش و پرورش به رشته و دوره تحصیلی، جنسیت، سنوات خدمت و در سقف ظرفیت تخصصی و به ترتیب امتیازات فصلی خواهد بود و بر همین اساس نظر به اینکه مطابق با قانون تصویب قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب 15 اردیبهشت 99 تمام مشمولان قانون اصلاح تبصره 10 ماده 17 قانون موصوف مصوب 3 شهریور 95 شامل استخدام  قرار گرفته‌اند، ادامه روند استخدام دارندگان مدرک کاردانی با شغل آموزگاری مطابق با رشته‌های تحصیلی منتشر شده در طرح طبقه بندی مشاغل معلمان بلامانع است و سایر مشمولین می‌توانند مطابق رشته تحصیلی و نیاز مناطق آموزش و پرورش و با رعایت طرح طبقه بندی مشاغل معلمان و سایر ضوابط مربوط به نسبت به تکمیل فرم امتیاز بندی جهت اعلام شغل اقدام کنند.

بر همین اساس رعایت موارد زیر الزامی است:

الف. بر اساس جدول امتیاز بندی ضمیمه این شیوه نامه و به ترتیب امتیازات فضلی، لیست همه واجدین شرایط قانون به مرکز برنامه ریزی منابع انسانی به امور اداری ارسال شود.

ب. مبنای توزیع درون استانی بر اساس شدت نیاز در رشته و جنس و متناسب با امتیازات فضلی در سقف سهمیه تخصیصی سالیانه خواهد بود.

چگونگی محاسبه امتیازات

ج. در توزیع درون استانی و در سقف سهمیه‌های تخصیصی پس از آزمون پایان دوره آموزشی، وزن امتیازات فضلی افراد بر اساس 70 درصد و وزن امتیازات آزمون پایان دوره 30 درصد به عنوان معیار تعیین محل خدمت در نظر گرفته شود.

مشمولانی که به هر دلیل موفق به شرکت در آزمون داخلی نشده یا در صورت شرکت در آزمون حد نصاب تعیین شده در تبصره 2 ماده 5 آیین نامه اجرایی را کسب نکرده‌اند می‌توانند در آزمون مجددی که متعاقبا با برنامه‌ریزی وزارت آموزش و پرورش برگزار خواهد شد شرکت کنند.

رعایت اولویت سهمیه‌ایثارگران 20 درصد و 5 درصد و معلولین 3 درصد الزامی است. چنانچه تعداد مشمولین ایثارگری بیش از سقف سهمیه‌های مورد نظر باشد تعیین افراد ایثارگر مشمول بر اساس امتیازات فصلی آنان خواهد بود.

در بند به بند 4.1 مشمولین بند 1.10 نیروهای خرید خدمات آموزشی نیز اضافه شود.

سوابق مشمولین بندهای 1.8 و 1.9 ( آموزشیاران و آموزش دهندگان مستمر دو نفر و بالاتر) که از سال 79 تا قبل از سال 92 با نهضت سوادآموزی همکاری داشته و در آزمون داخلی موفق به کسب حد نصاب لازم شده نیز همانند سایر گروه‌های مشمول امتیاز بندی شده و توسط آن اداره کل جهت شرکت در دوره آموزشی به مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و اداری معرفی شوند ضمناً با عنایت به اینکه افراد مورد نظر در آزمون داخلی در رشته آموزگار ابتدایی شرکت کرده‌اند صرفاً باید در شغل آموزگاری ابتدایی امتیاز بندی شوند.

شرایط جذب نیروهای کارمعین

حداکثر امتیاز سنوات خدمت در یک سال تحصیلی برای همه گروه‌های مشمول مطابق با فرم امتیاز بندی 27 امتیاز است و حداکثر مدت احتساب سنوات خدمت در یک سال تحصیلی 9 ماه است به گونه‌ای که امتیاز هیچ کدام از مشمولین در یک سال از 27 امتیاز تجاوز نکند.

به استناد نامه 30 مهر 99 معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش مشمولین بندهای 1.6، 1.7 و 1.10 که  قبل از سال 91 آموزش و پرورش همکاری داشتند و در حال حاضر به عنوان نیروی قراردادی کار معین اشتغال به کار دارند در صورت ارائه مدارک و مستندات لازم و دارا بودن شرایط قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب 13 شهریور 97 و قانون تفسیر قانون مصوب 15 اردیبهشت 99 ، تشکیل پرونده پس از تایید کارگروه منطقه و استان و تکمیل فرم امتیاز بندی آنان با اخذ درخواست کتبی مبنی بر اعمال قانون مزبور بلامانع است.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار