نیکان استخدام چهار کارمند خانم

جزئیات امتیاز‌ها و اولویت جذب مدافعان سلامت در استخدام‌های جدید وزارت بهداشت

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

تقوی نژاد گفت: برای مدافعان سلامت در آزمون‌های استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی تا سقف ۲۰ امتیاز، در نظر گرفته می‌شود.

به گزارش حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، سید کامل تقوی نژاد معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی وزارت بهداشت گفت: بر اساس پیشنهاد مشترک وزارت بهداشت و سازمان اداری و استخدامی و تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی کشور، برای مدافعان سلامت در آزمون‌های بکارگیری و استخدام دانشگاه‌های علوم پزشکی تا سقف ۲۰ امتیاز، در نظر گرفته می‌شود.

تقوی نژاد افزود: کارکنان قراردادکار معین، کارگری، شرکتی، طرح پزشکان و پیراپزشکان و متعهدین خدمت که در راستای وظایف و ماموریت‌های محوله به صورت مستقیم در مقابله با ویروس کرونا و درمان بیماری کووید ۱۹ در مراکز بهداشتی و درمانی زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، انستیتو پاستور و فوریت‌های پزشکی خدمت کرده اند، مشمول استفاده از امتیاز‌های این دستورالعمل می‌شوند.

وی ادامه داد: بازه زمانی محاسبه سوابق برای اعطای امتیازات این تصویب نامه از اول اسفند ماه سال ۱۳۹۸ تا زمان اعلام خاتمه فراگیری بیماری کرونا از طریق ستاد ملی مدیریت بیماری کروناست.

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت یادآور شد: به ازای هر ماه فعالیت مستقیم کارکنان یاد شده با بیماری کرونا در بازه زمانی تعیین شده، ۲ درصد امتیاز کل به امتیاز مکتسبه فرد در مرحله آزمون کتبی و حداکثر تا ۲۰ درصد امتیاز، در آزمون‌های بکارگیری و استخدام وزارت بهداشت و زیر مجموعه‌های آن افزوده خواهد شد؛ همچنین امتیاز فعالیت مستقیم پرسنل صرفا برای یک مرحله تغییر نوع قرارداد (شرکتی به قراردادی و یا قراردادی به پیمانی) قابل احتساب است.

تقوی نژاد، یادآور شد: به منظور اجرای دقیق مفاد این دستورالعمل در هر دانشگاه کمیته‌ای با مسئولیت رییس دانشگاه، دبیری معاون توسعه مدیریت ومنابع و عضویت مدیر حراست، مدیر بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه و نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تشکیل می‌شود.

تقوی نژاد، یکی از برنامه‌های اصلی این کمیته را تعیین واحد‌های بهداشتی و درمانی، فوریت‌های پزشکی و واحد‌های زیر مجموعه دانشگاه که در بازه زمانی فراگیری کرونا به عنوان واحد درگیر مستقیم شناخته می‌شوند؛ عنوان کرد و گفت: در صورتی که هر یک از واحد‌های مذکور در بخشی از بازه زمانی، درگیر مستقیم بوده باشند، صرفا زمان درگیری مستقیم برای آن واحد لحاظ خواهد شد.

وی در پایان گفت: بررسی و تعیین افراد مشمول برای استفاده از امتیازات، بررسی و تایید مستندات مربوط به افراد مشمول دستورالعمل و تعیین سابقه خدمت آنان در واحد‌های مزبور، تایید فرم مربوط به سابقه خدمت افراد مشمول بر اساس مستندات، بررسی گزارش‌های واصله به کمیته و رسیدگی به شکایات افراد متقاضی و بهرمندی از امتیازات از دیگر اهداف تشکیل این کمیته است و این امتیاز‌ها در آزمون پیش روی وزارت بهداشت برای مدافعان سلامت در نظر گرفته می‌شود.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار