جزئیات برنامه حمایتی مالیاتی، بیمه‌ای و تسهیلاتی از کسب‌وکارها در سال ۱۴۰۰

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

دولت با امهال بدهی‌های مالیاتی و بخشودگی جرایم، اعطای تسهیلات ویژه و ارزان قیمت کرونایی به کسب‌وکارها، تعویق بازپرداخت اقساط وام‌ها، برنامه ویژه و گسترده حمایتی از کسب‌و‌کارهای آسیب دیده از کرونا را در سال ۱۴۰۰تصویب و ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،حمایت از کسب و کار یکی از اقدامات دولت در دوران پاندمی ویروس کرونا بوده است, با شیوع ویروس کرونا بخشی از واحدهای کسب و کار آسیب دیدند و منجر به بیکاری نیروی کار شد.

مطابق آمار ارائه شده از سوی  گزارش مقایسه تعداد شاغلین به تفکیک فعالیت اقتصادی(بهار و تابستان 1398-1399) از سوی وزارت کار حاکی از این است که تعداد شاغلین در بهار 99 نسبت به بهار سال 98 بیش از 1.455.000 نفر کاهش داشته اند که دلیل اصلی این کاهش تاثیر شیوع بیماری کرونا بوده است. ولی در تابستان 99 کاهش تعداد شاغلین نسبت به فصل مشابه سال قبل حدود 7999.000 نفر بوده است که حاکی از کاهش شدت تاثیر شیوع بیماری کرونا بر اشتغال کشور است.تعداد شاغلین بخش کشاورزی در تابستان 99 نسبت به تابستان سال قبل102.647 نفر افزایش داشته است.

چندهفته گذشته بود که عیسی منصوری, معاون اشتغال وزارت کاردرباره آمار بیکاری‌ها و ریزش‌اشتغال گفت: از نزدیک به 2میلیون نفر ریزش اشتغال، یک میلیون و 100 هزار نفر بازگشت به کار داشتند، در حوزه بیمه بیکاری حدود 730هزار نفر مشمول این برنامه اختصاصی دوره کرونا شدند و بخشی از این افراد 250 هزار نفر همچنان مشمول دریافت بیمه بیکاری هستند و نیازمند منابع جدیدی خواهیم بود.

وی افزود: در نشست‌های اخیر کارگروه اقتصادی ستاد ملی مقابله با کرونا در مورد تداوم پرداخت تسهیلات، ایجاد فرصت بیشتر در حوزه تنفس برای باز پرداخت تسهیلات، حمایت در حوزه های مالیاتی و بیمه‌ای تصمیمات جدیدی اتخاذ شد که به زودی پس از تصویب نهایی در ستاد ملی کرونا ابلاغ خواهد شد.

اکنون برنامه جامع حمایتی دولت برای مدیریت آثار اقتصادی کرونا ابلاغ شد.دولت سال گذشته حمایت‌های مستقیم چشم‌گیری از خانوارها و کسب‌وکارهای آسیب دیده از کرونا انجام داد که براساس آن 8900میلیارد تومان (6600میلیاردتومان تسهیلات اشتغال محور و بنگاه محور به رسته های 14گانه و 2300میلیارد تومان شرکت های بزرگ حمل و نقل ریلی و هوایی) تسهیلات ارزان قیمت به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا و 49500 میلیارد تومان به خانوارها در قالب وام ودیعه مسکن و تسهیلات یک میلیونی مرحله اول و دوم و بسته‌های معیشتی و ماهانه و 2000میلیارد تومان مقرری بیمه بیکاری به شاغلان بیکارشده و 17000میلیارد تومان به بخش درمان پرداخت کرد.

امسال نیز بسته جامع دولت برای حمایت از کسب‌وکارها در مقابل آسیب‌های اقتصادی کرونا پس از بررسی و تدوین از سوی کارگروه مقابله با پیامدهای ناشی از شیوع کرونا در ستاد ملی کرونا به تصویب رسید و از امروز لازم الاجراست.

*حمایت‌ از کسب‌وکارها

فهرست مشاغل و کسب‌وکارهای به شدت آسیب دیده از کرونا که مخاطب اصلی برنامه‌های حمایتی دولت هستند، پیش از این در قالب رسته‌های 14گانه از سوی کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا در سال 99تدوین و اعلام شده بود. امسال نیز این فهرست از سوی کارگروه یاد شده اعلام خواهد شد.

در ادامه سیاست‌های حمایتی دولت از کسب‌وکارهای به شدت آسیب دیده از کرونا در برنامه جامع 1400، حمایت‌های مالیاتی، بیمه‌ای و تسهیلاتی بانکی و غیربانکی با هدف کاهش هزینه‌های کسب‌وکارهای آسیب دیده و به تعویق انداختن تعهدات مالی آنها به دولت تصویب و ابلاغ شده است.

*حمایت‌های مالیاتی

ستاد ملی مقابله با کرونا در راستای برنامه حمایتی جامع دولت از کسب وکارهای آسیب دیده از کرونا، مهمترین حمایت های مالیاتی دولت از کسب وکارها بدین شرح مصوب و ابلاغ کرد:

موارد مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده برای اشخاص حقیقی که آخرین مهلت زمانی اعتراض به اوراق مالیاتی آنان از تاریخ 1400.01.15تا 1400.03.31 باشد و نیز احکام اجرای ماده (238) قانون مالیات‌های مستقیم و ماده (29) قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مدت مذکور، به مدت دو ماه تمدید می‌شود.

حکم مقرر در بند(ع) تبصره(6) قانون بودجه سال1400کل کشور موضوع تبصره ماده(100) قانون مالیات­های مستقیم، برای عملکرد سال 1399 به میزان یک ونیم برابر افزایش می یابد.

برای مشاغل و کسب وکارهای آسیب دیده از کرونا، بدهی های مالیاتی قطعی شده مالیات های عملکرد و ارزش افزوده که تاریخ سررسید پرداخت آنها تا پایان سال 1399بوده است، تا پایان شهریورماه 1400بدون محاسبه جریمه دیرکرد برای مدت مذکور امهال می شود. در واقع زمان پرداخت بدهی مالیاتی سال 99برای کسب‌وکارهای به شدت آسیب دیده از کرونا تا پایان شهریور سال 1400امهال می‌شود.

برای مشاغل و کسب وکارهای آسیب دیده از کرونا، تمام عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم قانون مالیات های مستقیم(وصول مالیات) تا پایان شهریورماه 1400موقوف الاجرا می شود.

مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده کسب‌وکارهای به شدت آسیب دیده از کرونا برای دوره چهارم سال1399 تا تاریخ 1400.06.31 تمدید می‌شود.

سازمان امور مالیاتی مجاز است تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در قوانین مالیات های مستقیم و ارزش افزوده برای مودیان مالیاتی را مطابق دستور العملی که به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، در سال 1400مورد بخشودگی قرار دهد.

تمامی جریمه‌های مالیاتی مربوط به سال 99کسب‌وکارهای به شدت آسیب دیده از کرونا –در صورت پرداخت اصل مالیات تا پایان شهریور 1400- بخشوده می‌شود.

*حمایت‌های بانکی

ستاد ملی مقابله با کرونا در راستای حمایت های بانکی از کسب وکارهای آسیب دیده حمایت های تسهیلاتی مهم ذیل را تصویب و ابلاغ کرد و بانک مرکزی را موظف کرد تا ظرف 48ساعت این مصوبات بانکی را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کند:

برای صاحبان مشاغل و کسب وکارهای به شدت آسیب دیده از کرونا (به غیر از تسهیلات قرض الحسنه)، بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی که موعد پرداخت آنها در چهارماهه اول 1400بوده و در این بازه زمانی پرداخت نشده است، منوط به آن که بدهی آنها به شبکه بانکی تا تاریخ 1399.11.01 در طبقه جاری قرار داشته باشد، به انتهای دوره تقسیط منتقل می شود تا طی چهار قسط پس از آخرین قسط وصول شود. تسهیلات پرداختی از محل صندوق کارآفرینی امید که جهت کسب وکارهای به شدت آسیب دیده پرداخت شده است، نیز مشمول امهال این بند می شود.

همچنین بر مبنای این بند، موعد پرداخت تسهیلات با بازپرداخت به صورت دفعی برای مشمولان این بند که سررسید بازپرداخت آن در سه ماهه اول سال 1400باشد، به پایان تیرماه سال جاری منتقل می شود. استمهال موارد این بند از احتساب و اخذ وجه الترام تاخیر تادیه دین و کارمزد اضافی مستنثنی است. مشمولین این بند تا موعد مقرر برای بازپرداخت اقساط دارای سررسید طی چهارماهه اول سال 1400، مشمول محدودیت ها و ممنوعیت های بانکی ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیرجاری نمی شوند.

ممنوعیت ها و محدودیت های مقرر در ماده 5مکرر الحاقی به قانون چک(صرفا برای اخذ تسهیلات) برای چک‌های صادره توسط صاحبان مشاغل و کسب‌وکارهای به شدت آسیب دیده از کرونا که تاریخ مندرج در چک در سه ماهه اول سال 1400بوده و منجر به برگشت چک و صدور گواهی نامه عدم پرداخت حداکثر تا پایان تیرماه 1400گردد، در صورت تسلیم تقاضا از سوی صادرکننده چک به بانک یا موسسه اعتباری محال علیه، طی یک ماه پس از تاریخ برگشت، اعمال نخواهد شد.

مصوبه جلسه 67ستاد ملی مقابله با کرونا بدین صورت اصلاح شد که «در صورت عدم موجودی کافی اشخاص برای چک های صادره، با سررسید اول تا بیستم اردیبهشت ماه سال 1400بانکها و موسسات اعتباری از صدور گواهینامه عدم پرداخت و برگشت چک در صورتی که حداکثر تا 20 خردادماه سال جاری به بانک ارائه شوند، اجتناب نمایند. محاکم و ضابطین قضایی نیز از صدور اجراییه در این موارد، در بازه زمانی مزبور خودداری کنند. همچنین چک هایی که سررسید آنها اول تا بیستم اردیبهشت ماه سال 1400بوده و به دلیل عدم موجودی کافی منجر به صدور گواهینامه عدم پرداخت شده اند، نیز تا 20خردادماه مشمول ممنوعیت ها و محدودیت های مقرر در قانون چک نخواهند شد».

مهلت ثبت­ نام و اعطای تسهیلات کرونایی به کسب وکارهای به شدت آسیب­ دیده تا شهریور سال 1400تمدید می‌شود و بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف به پرداخت تسهیلات کرونایی اعم از تسهیلات جدید یا تسهیلات مراحل قبلی تا پایان آبان‌ماه 1400هستند.

مهلت ثبت نام مشاغل و کسب وکارهای به شدت آسیب دیده از کرونا برای دریافت تهسیلات مصوب ستاد ملی کرونا در بخش گردشگری، ورزش و جوانان، فرهنگ و هنر و حمل و نقل ریلی و هوایی تا پایان شهریور 1400مطابق همان دستور العمل و شرایط ابلاغی قبلی تمدید می شود و بانک ها و موسسات اعتباری موظف به پرداخت تسهیلات کرونایی اعم از تسهیلات جدید با تسهیلات مراحل قبلی تا پایان آبان ماه 1400هستند.

بازپرداخت اقساط تسهیلات کرونایی 4گروه آسیب دیده ویژه، شامل گردشگری، حمل و نقل ریلی و هوایی، فرهنگ و هنر و ورزش و جوانان اعم از تسهیلات کرونایی قبلی و یا تسهیلات کرونایی جدید تا پایان شهریورماه سال 1400امهال می‌شود.

امسال برخی از کسب‌وکارها نظیر مهدکودک‌ها، تالارها، پارک‌های آبی و شهربازی‌ها که پیش از این مشمول برخورداری از تسهیلات کرونایی نبوده‌اند، مطابق دستورالعملی که از سوی کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا خواهد شد، مشمول برخورداری از تسهیلات می‌شوند.

تمامی تسهیلات 5000میلیاردتومانی مصوب تبصره ماده(2) دستورالعمل پرداخت تسهیلات به واحدهای کسب وکار به شدت آسیب دیده از کرونا، مصوب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت( موضوع ابلاغیه شماره 2758-99/ممورخ 1399.02.03) به بخش حمل و نقل ریلی و هوایی اختصاص می‌یابد، تا علاوه بر 3500میلیارد تومان مصوب قبل، معادل 1020میلیارد تومان صرف بنگاه‌های بخش یاد شده شود و 480میلیاردتومان مابقی نیز مطابق مصوبات جلسه 37کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا (در تاریخ 1399.06.11) برای پرداخت به شرکت‌های بهره‌بردار متروی کلانشهرها اختصاص یابد.

*حمایت‌های بیمه‌ای

مهمترین مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا در مورد حمایت های بیمه ای از کسب‌وکارها در سال 1400چنین است:

برای مشاغل و کسب‌وکارهای به شدت آسیب‌دیده از کرونا حق بیمه سهم کارفرمایی اردیبهشت و خردادماه 1400به مدت دو ماه امهال می شود.

برای مشاغل و کسب‌وکارهای به شدت آسیب‌دیده از کرونا، شمول بند (ث) تبصره (5) قانون بودجه سال1400کل کشور، موکول به رعایت شرط حفظ یا افزایش سطح اشتغال نیروی انسانی نخواهد بود. این بدان معنا است که بدهی‌های معوق تامین اجتماعی و جرایم مربوط به آن برای آن دسته از مشاغل و کسب وکارهای آسیب دیده از کرونا که باید مطابق قانون بودجه 1400 استمهال بشود، مشمول حفظ یا افزایش نیروی شاغل بیمه پرداز این بنگاه‌ها و کسب‌وکارها نمی‌شود.

*سایر حمایت‌ها از کسب وکارها

ستاد ملی مقابله با کرونا علاوه بر حمایت‌های بانکی، حمایت‌های دیگری نیز از کسب‌وکارها مصوب کرد:

شرکت‌های مرتبط با خدمات عمومی (برق و گاز) تا پایان شهریورماه مجاز به قطع خدمات ارائه شده (به علت وجود بدهی) به مشاغل و کسب‌وکارهای به شدت آسیب‌دیده نیستند.

مبلغ اجاره اماکن استیجاری دولتی که در اختیار بخش خصوصی آسیب دیده از کرونا است، در سال 1400افزایش نمی‌یابد و پرداخت اجاره‌بها تا پایان شهریور ماه سال 1400 امهال می‌شود.

تمام مجوزهای صادره توسط دستگاه‌ها و نهادهای متولی صدور مجوز در کشور برای تمام فعالیت‌ها و کسب‌وکارها و مشاغل تا تاریخ 1400.03.31 تمدید می‌شود. تمامی مراجع صدور مجوز در کشور مکلفند اقدامات و اطلاع‌رسانی لازم به ذینفعان را به عمل آورند.

موجران اماکن موقوفه، مذهبی، آستان‌های متبرکه و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مجازند حق‌الاجاره خود برای مشاغل و کسب‌وکارهای به شدت آسیب‌دیده از کرونا را در سال 1400معادل اجاره سال 1399تعیین کنند.

اعتبار احکام هیات مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی و هیات رئیسه اتاق‌های اصناف در سراسر کشور که مهلت تصدی آنان به موجب قانون نظام صنفی خاتمه یافته و یا خاتمه می‌یابد، تا پایان شهریور 1400تمدید می‌شود و برگزاری انتخابات اتحادیه‌ها تا این تاریخ به تعویق خواهد افتاد

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار