نیکان

جزئیات برگزاری سه آزمون وزارت بهداشت/آغاز توزیع کارت برخی حوزه ها

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

کارت ورود به جلسه داوطلبان آزمون های علوم پایه، جامع پیش کارورزی و آزمون جامع داروسازی (۱۸۰ واحدی) که حوزه امتحانی آنها مرکز سنجش آموزش پزشکی است از امروز سه شنبه ۱۸ شهریور ماه توزیع می شود.

به گزارش ایسنا،سه آزمون “علوم پایه”، “جامع پیش کارورزی” و “آزمون جامع داروسازی (۱۸۰ واحدی)” آزمون هایی هستند که در روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۰ و ۲۱ شهریور ۹۹ در نوبت صبح و عصر برگزار خواهند شد. بر این اساس، آزمون پیش کارورزی روز پنجشنبه ۲۰ شهریورماه ساعت ۸ صبح، آزمون علوم پایه پزشکی بعدازظهر همان روز(۲۰ شهریور) ساعت ۱۴ و آزمون های علوم پایه دندانپزشکی و جامع داروسازی (۱۸۰ واحدی) صبح روز جمعه ۲۱ شهریور ۹۹ ساعت ۸ برگزار خواهد شد.

کارت ورود به جلسه و فرم خوداظهاری داوطلبان سه آزمون فوق برای داوطلبانی که محل امتحان آنها مرکز سنجش آموزش پزشکی انتخاب شده است از امروز ۱۸ شهریور بر روی سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی دردسترس داوطلبان است.

همچنین داوطلبان در صورت داشتن هرگونه سوال در خصوص کارت ورود به جلسه آزمون، از طریق فرم تماس با ما در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی مشکل خود را مطرح کنند. پاسخگویی فقط از طریق فرم تماس با ما امکان پذیر است.

دانشگاهی که به عنوان محل آزمون داوطلبان آزمون های فوق خواهد بود در صورتی که دارای امکانات کافی و استاندارد مورد تائید مرکز سنجش آموزش پزشکی بود، آن دانشگاه می توانست آزمون را به صورت “الکترونیک” برگزار کند.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار