نیکان

جزئیات بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در ۸ سال اخیر / ورود سالانه ۶۱ هزارنفر به خیل بیکاران

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

جزئیات بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در ۸ سال اخیر / ورود سالانه ۶۱ هزارنفر به خیل بیکاران

آمار هشت ساله بازار کار در گروه فارغ التحصیلان دانشگاهی نشان می‌دهد در این مدت ۴۸۹ هزار و۱۳۰ نفر و به طور میانگین سالانه ۶۱ هزار و۱۴۱ نفر به جمع بیکاران تحصیل کرده افزوده شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین نتایج آمار نیروی کار، جمعیت فارغ التحصیل و دانشجویان کشور  ۱۳ میلیون و ۱۵۱ هزار و ۳۹۲ نفر اعلام شده است که از کل این جمعیت حدود ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر معادل ۵۷.۷ درصد جمعیت فارغ التحصیل یا در حال تحصیل در گروه جمعیت فعال (بیکار یا شاغل) و ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر نیز معادل ۴۲.۳ درصد در گروه جمعیت غیرفعال اقتصادی (عدم تمایل ورود به بازار کار) قرار دارند.

بر اساس این گزارش، کل جمعیت فارغ التحصیل و در حال تحصیل در دانشگاه در سال ۹۰ معادل ۱۰ میلیون و ۱۱ هزار و ۶۷۶ نفر بود که در این سال جمعیت شاغل حدود ۳ میلیون و ۷۴۲ هزار نفر و جمعیت بیکار نیز ۹۰۱ هزار و ۶۰۰ نفر بوده است.

از سال ۹۱ نیز همزمان با افزایش تقاضا برای ورود به تحصیلات دانشگاهی، جمعیت بیکار کشور نیز از مرز یک میلیون نفر عبور کرد و در سال ۹۷ جمعیت فارغ التحصیل و دانشجویان نسبت به سال ۹۰ با رشد ۳ میلیون و ۱۴۰ هزار نفری به ۱۳ میلیون و ۱۵۱ هزار و ۳۹۲ نفر افزایش یافت و جمعیت بیکار کشور نیز به یک میلیون و ۳۹۰ هزار و ۷۵۰ نفر رسیده است.

آمار ۸ سال گذشته نشان می دهد که در طول این سال ها ۴۸۹ هزار و ۱۳۰ نفر به جمعیت بیکار فارغ التحصیل اضافه شده است که به طور میانگین می توان گفت سالانه ۶۱ هزار و ۱۴۱ نفر به جمعیت بیکار فارغ التحصیل افزوده است.

جمعیت فارغ التحصیل و دانشجویان طی سال‌های ۹۰ تا ۹۷

جزئیات بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در ۸ سال اخیر / ورود سالانه ۶۱ هزارنفر به خیل بیکاران

نرخ بیکاری جمعیت فارغ التحصیل یا در حال تحصیل در دانشگاهها ۱۸.۳ درصد بوده است که نرخ بیکاری گروه مردان ۱۳.۱ درصد و نرخ بیکاری گروه زنان ۲۸.۷ درصد است.

از مجموع جمعیت فعال فارغ التحصیل دانشگاهی کشور ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر معادل ۸۱.۷ درصد شاغل و یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر معادل ۱۸.۳ درصد بیکار هستند.

در حالی که بر اساس آخرین آمار مربوط به وضعیت بازار کار جامعه فارغ التحصیل، نرخ بیکاری جمعیت فارغ التحصیل نسبت به سال ۹۶ به میزان ۱.۱ درصد کاهش داشته است، اما در سال ۹۷ در مقایسه با سال ۹۶ حدود ۴۶۲ هزار نفر به جمعیت شاغلان و بیش از ۱۱ هزار نفر به جمعیت بیکاران نیز افزوده شده است. البته بیش از ۴۷۳ هزار نفر به جمعیت فعال فارغ التحصیل کشور اضافه شده است.

بررسی وضعیت بیکاری رشته های تحصیلی مختلف در گروه فارغ التحصیلان نیز نشان می دهد بیشترین نرخ بیکاری مربوط به گروه های معماری و ساختمان است که ۲۶.۱ درصد از کل جمعیت بیکار فارغ التحصیل کشور را به خود اختصاص می دهند. پس از آن فارغ التحصیلان رشته تحصیلی هنر با سهم ۲۴.۵ درصدی در رتبه بعدی بیشترین جمعیت بیکار فارغ التحصیل قرار دارد.

همچنین رشته های تحصیلی علوم زیستی و رشته های مرتبط با ۲۴.۱ درصد، گروه های فراوری و ساخت با ۲۳.۵ درصد و گروه های فناوری اطلاعات و ارتباطات با ۲۲.۸ درصد به ترتیب بیشترین جمعیت بیکار را در گروه فارغ التحصیلان دانشگاهی به خود اختصاص می دهد.

کمترین نرخ بیکاری مربوط به گروه خدمات امنیتی است که سهم بیکاران فارغ التحصیل این گروه تحصیلی ۴.۴ درصد از کل بیکاران فارغ التحصیل است.

علاوه بر این بالاترین نرخ بیکاری جمعیت فارغ التحصیل دانشگاهی به ترتیب به استان کرمانشاه با ۲۸.۵ درصد، استان کردستان با ۲۵.۵ درصد و کرمان با ۲۴.۴ درصد اختصاص دارد؛ همچنین کمترین نرخ بیکاری مربوط به استان سمنان با ۱۱.۳ درصد می باشد.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار