نیکان

جزئیات بیکاری فارغ التحصیلان/ ۳۸.۸ درصد بیکاران تحصیلات دانشگاهی دارند

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

مطابق آمار در زمستان ۹۹ سهم جمعیت بیکار فارغ التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران ۳۸.۸ درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مطابق آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار درباره جمعیت نیروی کار در زمستان 99,بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل ( زمستان ١٣٩٨) ، 0.9 درصد کاهش یافته است.

در زمستان ١٣٩٩، به میزان 40.9 درصد جمعیت ١٥ ساله و بیش‌تر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان١٣٩٨) ١.٥درصد کاهش یافته است.

جمعیت شاغلین ١٥ ساله و بیشتر در این فصل ٢٣ میلیون و ١٣٥ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل 300 هزار نفر کاهش داشته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در زمستان ١٣٩٩، بخش خدمات با 50.4 درصد بیش­‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ٣٣,٨ درصد و کشاورزی با ١٥.٨ درصد قرار دارند.

مطابق  آمار در زمستان 99 سهم جمعیت بیکار فارغ التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران 38.8 درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.

بررسی تغییرات این شاخص نشان می دهد, که سهم جمعیت مذکور نسبت به فصل مشابه سال قبل 0.2درصد کاهش داشتهاست.

در زمستان 99 سهم جمعیت شاغل فارغ التصحیل آموزش عالی از کل شاغلان 25.3 درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. بررسی تغییرات این شاخص نشان می دهد که سهم این جمعیت نسبت به فصل مشابه سال قبل 0.2 درصد افزایش یافته است.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار