جزئیات و مبالغ وام دانشجویان علوم پزشکی اعلام شد

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

وزارت بهداشت با ارسال دستورالعمل اجرایی به دانشگاه های علوم پزشکی نحوه و جزئیات استفاده از تسهیلات اعطایی صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت در سال تحصیلی ۱۳۹۹ -۱۴۰۰ را تشریح کرد.

به گزارش ایسنا، بر اساس دستورالعمل اجرایی نحوه استفاده از تسهیلات اعطایی صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال تحصیلی ۱۳۹۹ -۱۴۰۰ که به دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغ شد، اسناد و درخواست های وام صرفا با امضای معاون یا رییس دانشگاه، معتبر و قابل پرداخت خواهد بود و دانشگاه باید نسبت به ارسال نمونه امضای معاون، مدیر امور دانشجویــی و رئیس اداره رفاه اقدام کنند.

همچنین پرداخت هرگونه وام به دانشجویان علوم پزشکی مقاطع ناپیوسته منوط به تعیین تکلیف بدهی مقاطع قبلی آنان است. دانشگاه ها موظف هستند در این خصوص ترتیبی اتخاذ کنند تا قبل از تنظیم لیست متقاضیان از بلامانع بــودن ادامه تحصیل آنان در مقطع فعلی اطمینان حاصل کنند.

بر این اساس پرداخت وام به دانشجویان انتقالـی و جابجایــی با رعایت ضوابط بلامانــع است. دانشجویان مهمان نیز بایــد از طریق دانشگاه علوم پزشکی مبدا درخواست وام کنند و همه تسهیلات اعطایی موضوع این دستورالعمل مشمول کسر ۴ درصد کارمزد می شوند.

مراحل دریافت، بررسی و ارسال درخواست ها به این صورت است که ابتدا تقویم تسهیلات در پورتال دانشجویی باید ثبت شود تا تعیین نوع تسهیلات، سال و نیمسال برای وام های ضروری و ودیعه مسکن تنها سال انتخاب شود و مشاهده و بررسی درخواست های ثبت شده از طریق پورتال تسهیلات دانشجویی در سیستم یکپارچه صندوق و انتقال آنها به سند صورت می گیرد و اطلاعات سال و نیمسال درخواست اینترنتی تعیین شده در تقویم تسهیلات باید با اطلاعات سند یکسان باشد و وضعیت درخواست باید بدون اشکال انتخاب شده باشد.

معدل و واحد دانشجو در درخواست وام ها به جز دستیاران تخصصی و مقاطع دکترای تخصصی و دکترای پژوهشی(D.Ph ) باید به نحو مقتضی به تأیید آموزش دانشگاه برسد و مسئولیت صحت اطلاعات در این زمینه بر عهده دانشگاه است. برای وام ضروری تعداد واحد گذرانده و معدل ترم قبل، وام تحصیلی و مسکن تعداد واحد ترم جاری و معدل ترم قبل و برای ودیعه مسکن مقاطع عادی تعداد واحد گذرانده و میانگین معدل ترم های گذرانده باید ثبت شود.

تسهیلات وام شهریه سال های ۱۳۹۳ و بعد از آن، از طریق پورتال تسهیلات پرداخت اینترنتی قابل پرداخت است و تسهیلات وام شهریه قبل از سال ۱۳۹۳ با درج تاریخ فراغت از تحصیل در پایان تحصیل و محاسبه کارمزد، از طریق سایت صندوق به آدرس ir.srd.www قابل پرداخت خواهد بود.

دانشجویان زن که به علت شهادت، فوت، ازکارافتادگی همسر و یا متارکه، فرزند یا فرزندانشان را تحت تکفل دارند، با ارایه اسناد و مدارک قانونی می توانند همانند افراد متاهل از مزایای مذکور در مفاد مواد ۱۴ ،۱۵و ۳۵ بهره مند شوند.

دانشجویانی که به هر دلیل از وام های اعطایی صندوق استفاده کرده اند، ولی پرداخت وام به آنان مجاز نبوده، مکلف هستند، مبالغ دریافتی را بصورت یکجا به صندوق بازپرداخت کنند. بدیهی است، ادامه پرداخت وام به این دانشجویان پس از احراز شرایط دریافت وام منوط به بازپرداخت کامل وام های یادشده باشد و مسئولیت کنترل و پیگیری آن به عهده دانشگاه است.

وام تحصیلی دانشجویان مجرد ماهیانه یک میلیون و ۹۰۰ هزار ریال و دانشجویان متاهل ماهیـانه چهار میلیون و ۲۵۰ هزار ریال تعریف شده است. همچنین به دانشجویان متأهل مرد ماهیانه به ازای هر فرزند ۵۰۰ هزار ریال تسهیلات اولاد تعلق می گیرد. ضمن اینکه وام مسکن دانشجویان مجرد ماهیانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال و دانشجویـان متاهل ماهیــانه سه میلیون ریال پرداخت خواهد شد.

وام مسکن صرفا به دانشجویانــی که در محل سکونت خانواده و یا خوابگاه های دانشجویــی سکونت نداشته باشند و در صورت ارائه اجاره نامه مورد تایید، با رعایت سایر ضوابط پرداخت می شود. پرداخت وام تحصیلی و مسکن به دانشجویان دارای مشاغل رسمی، پایدار، بورسیه و یا دریافت کنندگان کمک هزینه تحصیلی از محل دیگر، ممنوع است. پرداخت سایر وام ها به این افراد با رعایت ضوابط مربوطه بلامانع خواهد بود.

به دانشجویان متاهل تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی با ارائه مدارک و مستندات لازم ماهیانه تا سقف پنج میلیون ریال وام تحصیلی و سه میلیون و ۵۰۰ هزار ریال وام مسکن اعطا خواهد شد.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت، دانشگاه های علوم پزشکی باید مهلت تقاضای دانشجویان برای دریافت وام های تحصیلی و مسکن برای نیم سال اول را تا ۱۵ بهمن و نیم سال دوم را تا چهارم تیر سال ۱۴۰۰ به صندوق رفاه اعلام کنند.

وام ضــروری به دانشجویــان دوره روزانــه که با مشکل مالــی روبرو می شونــد پس از گذشت یک نیم سال از شروع تحصیل و یک نوبت در طول تحصیل برای  مقاطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته، کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای یک میلیون، مقاطع دکترای تخصصی و دکترای پژوهشی (D.Ph)  و دستیاران یک میلیون و ۶۰۰ هزار پرداخت می شود.

همچنین ودیعه مسکن به دانشجویان متاهل دوره روزانه که در محل سکونت خانواده و یا خوابگاه های دانشجویی سکونت نداشتــه باشنــد و اجاره نامــه مورد تایید ارائه کنند، فقط برای یکبار در هر مقطع تحصیلی پرداخت می شود.

به دانشجویان مقاطع کاردانــی، کارشناسی و دکترای حرفه ای بعد از گذشت یک نیم سال از شروع تحصیل و با رعایت سنوات مجاز تحصیلی ودیعه مسکن پرداخت می شود. همچنین دستیاران تخصصی، دکترای تخصصی و دکترای پژوهشی و کارشناسی ارشد ناپیوسته بلافاصله بعد از شروع تحصیل می توانند ودیعه مسکن دریافت کنند. ضمن اینکه مبلغ وام ودیعه مسکن برای دانشجویان علوم پزشکی بسته به گروه های  ۱ ،۲ و ۳ که دانشگاه ها در آن قرار دارند، بین ۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار