رزومه

آرمان چای لاغری

جهانگیری تعرفه‌های سال ۹۶ خدمات پرستاری در منزل را برای اجرا ابلاغ کرد + فهرست کامل تعرفه‌ها

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

جهانگیری تعرفه‌های سال 96 خدمات پرستاری در منزل را برای اجرا ابلاغ کرد + فهرست کامل تعرفه‌ها

معاون اول رئیس جمهور در نامه ای به وزرای بهداشت و تعاون و رئیس سازمان برنامه و بودجه تعرفه های خدمات پرستاری در منزل در سال ۹۶ را برای اجرا ابلاع کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در نامه ای به وزرای بهداشت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان برنامه و بودجه تعرفه های خدمات پرستاری در منزل در سال ۹۶ را برای اجرا ابلاع کرد.

متن کامل نامه جهانگیری به شرح زیر است:

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۲۸ خردادماه به پیشنهاد مشترک وزارت خانه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تایید شورای عالی بیمه سلامت کشور و استناد ماده ۱۰ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳ تصویب کرد:

تعرفه خدمات پرستاری در منزل در سال ۱۳۹۶ مطابق پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می شود.

تعرفه خدمات پرستاری در منزل در سال جاری به شرح زیر است:

جهانگیری تعرفه‌های سال 96 خدمات پرستاری در منزل را برای اجرا ابلاغ کرد + فهرست کامل تعرفه‌ها

جهانگیری تعرفه‌های سال 96 خدمات پرستاری در منزل را برای اجرا ابلاغ کرد + فهرست کامل تعرفه‌ها

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار