رزومه

آرمان

خبر خوش برای معلمان مدارس استثنایی

دسته ها: اخبار اجتماعی و اقتصادی اخبار

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، سازمان آموزش و پرورش استثنایی را به پذیرش حق بیمه سنوات ارفاقی معلمان مدارس استثنایی و سازمان تأمین اجتماعی را به احتساب آن در سنوات خدمتی ملزم کرد.

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، در شکایت معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی مبنی بر اعمال ماده ۹۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آمده است: «در اجرای ماده ۹۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن تقدیم و ارسال چند فقره آراء مشابه صادره از شعب مختلف دیوان عدالت اداری، در خصوص احتساب سنوات ارفاقی کارکنان سازمان آموزش و پرورش استثنایی و الزام سازمان تأمین اجتماعی به پذیرش حق بیمه و احتساب سنوات مذکور، تقاضای طرح در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به‌منظور ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از مراجعات مکرر شاکیان و تسرّی آن به موضوعات مشابه با عنایت به توضیحات لازم ذیل و ارائه پنج نمونه از چندین مورد آرای مشابه صادره از شعب مختلف دیوان عدالت اداری مورد استدعاست».

در ادامه این شکایت آمده است: بر اساس تبصره پنج ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی مصوب ۲۱ آذر سال ۶۹ مجلس شورای اسلامی «پنج سال خدمت دولتی رضایت‌بخش در سازمان از هر نظر از جمله بازنشستگی، شش سال محسوب می‌گردد».

سازمان آموزش و پرورش استثنایی در ادامه به احکام شعب ۲۵، ۱۷، ۱۵ و چهار دیوان عدالت اداری اشاره کرده که در تمامی احکام صادره، شکایت کارکنان و پرسنل این سازمان مبنی بر «الزام سازمان آموزش و پرورش استثنایی به احتساب سنوات ارفاقی و الزام اداره کل تأمین اجتماعی به پذیرش و دریافت و احتساب سنوات ارفاقی» پذیرفته شده است.

در نهایت، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۶ بهمن سال ۹۵ با حضور رئیس، معاونین دیوان عدالت اداری، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء، رأی صادر شد.

در رأی هیئت عمومی آمده است: «مطابق تبصره پنج ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی مصوب سال ۱۳۶۹، پنج سال خدمت دولتی رضایت‌بخش در سازمان از هر نظر از جمله بازنشستگی ۶ سال محسوب می‌شود و به‌موجب ماده ۵۲ آیین‌نامه خاص استخدامی آموزش و پرورش استثنایی مقرر شده است که «در اجرای تبصره ۵ مـاده واحـده قانون تشکیل سازمـان هر ۵ سال خـدمت در آمـوزش و پـرورش استثنایـی از لـحاظ بـازنشستگـی، ازکارافتادگی، وظیفه و وراث ۶ سال محسوب می‌گردد.»، و بر اساس رأی صادرشده در هجدهمین جلسه شورای سازمان آموزش و پرورش استثنایی مورخ ۱۳۷۹٫۱۲٫۱۷ این امر به کلیه مستخدمین رسمی و پیمانی سازمان تسرّی داده شده است».

در ادامه این حکم تصریح شده است: «نظر به مراتب فوق الذکر دادنامه‌های شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۱۲۶۸ ــ مورخ ۲۱ شهریور ۱۳۹۱ شعبه ۱۵، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۲۹۰۳ ــ مورخ ۱۲ دی ۱۳۹۱ شعبه ۱۷، ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۳۲۸۴ ــ مورخ ۸ اسفند ۱۳۹۰ و ۲۸ تیر ۱۳۹۱ شعبه ۲۵ و ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۲۰۱۹ ــ مورخ ۷ اسفند ۱۳۸۹ شعبه چهار که با توجه به مقررات فوق الذکر حکم بر الزام سازمان آموزش و پرورش استثنایی به پرداخت حق بیمه معوقه سنوات ارفاقی و سازمان تأمین اجتماعی به پذیرش حق بیمه مذکور و احتساب آن در سنوات خدمتی صادر شده، صحیح است و در اجرای حکم مقرر در بند ۳ ماده ۱۲ و ماده ۹۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به‌عنوان رأی ایجاد رویه برای شعب دیوان عدالت اداری، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم الاتباع است.

 

اخبار اجتماعی و اقتصادی اخبار