نیکان

خوشه‌های شغلی، اولویت امسال دانشگاه علمی کاربردی

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

رئیس دانشگاه علمی کاربردی از ارائه رشته‌های تحصیلی این دانشگاه در مهر ۹۸ صرفا برمبنای شرایط محیط کار و خوشه‌های شغلی خبر داد.
محمد حسین امید، رئیس دانشگاه علمی کاربردی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص سازوکار ارائه رشته‌های تحصیلی در دانشگاه علمی کاربردی و حذف و تغییر آن‌ها به صورت دوره‌ای گفت: در دانشگاه علمی کاربردی یک فرایند جاری همیشه وجود داشته است به این صورت که رشته‌های تحصیلی بر مبنای استقبال بازار کار و همچنین علاقمندی متقاضی ارائه می‌شده است وچنانچه رشته محلی در مقطعی بازار کارخوبی نداشت آن را حذف یا صرفا بر مبنای استقبال بالای متقاضی ارائه می‌شد.

او ادامه داد: پارسال دانشگاه علمی کاربردی نزدیک به ۱۰۰ رشته تحصیلی در ۴ حوزه‌های صنعت، کشاورزی، خدمات و هنر داشته که به جهت اشباع بازار و تعداد کم متقاضی حذف شده است با این مبنا که اگر سال آینده بازار کار همین رشته محل و نسبت درخواست متقاضی افزایش یابد مجددا ارائه خواهد شد.

رئیس دانشگاه علمی کاربردی در ادامه این بحث با اشاره به تغییرات اساسی و کارآمد سبک انتخاب رشته در سال جدید، بیان کرد: امسال اولین سالی است که در دانشگاه علمی کاربردی رشته‌های تحصیلی صرفا برمبنای شرایط محیط کار در قالب خوشه‌های شغلی طبقه بندی شدند و مراکز علمی کاربردی بر اساس تخصص مورد نظرنیز خوشه بندی شده اند. این فرایند در سال آینده کاملتر خواهد شد، به طوریکه متقاضی در اولویت انتخاب رشته حتما فرایند بازار کار آن را در نظرگرفته و انتخاب رشته کند.
او در پایان در خصوص بکارگیری مدرسین دانشگاه در این دوره تحصیلی افزود: امسال نحوه پذیرش مدرسین دانشگاه علمی کاربردی به صورت فراخوان و مصاحبه صورت گرفته است، به طوریکه از مهر ۹۸ صرفا مدرسینی که دارای مجوز از هیئت اجرایی جذب دانشگاه هستند امکان همکاری خواهند داشت. مدرسین قبلی که بالغ بر ۷۰ هزار نفر بودند برای ادامه همکاری با این دانشگاه نیز مجددا مورد ارزیابی قرار گرفتند.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار