رزومه

آرمان

دستورالعمل خرید خدمت از گروه پرستاری ابلاغ شد

دسته ها: اخبار

دستورالعمل خرید خدمت از گروه پرستاری ابلاغ شد (منبع: خبرگزاری مهر)
معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت: دستورالعمل خرید خدمت از گروه پرستاری به تمام دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ شده و از ۱۶ خرداد امسال همه دانشگاه ها موظف به اجرای مفاد این دستورالعمل هستند.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد میرزابیگی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل خرید خدمت گروه پرستاری در بیمارستان ها و مراکز آموزشی و درمانی گفت: بر اساس این دستورالعمل که با پیگیری معاونت پرستاری در تاریخ ۱۶ خرداد ۹۴ از سوی معاون توسعه منابع و مدیریت وزارت بهداشت به تمام دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ابلاغ شده است، تمدید قرارداد با گروه پرستاری تحت پوشش شرکت های پیمانکاری نیروی انسانی در صورت وجود اعتبار از محل درآمد اختصاصی با در نظر گرفتن حداقل ۱۷ درصد افزایش نسبت به حق الزحمه تعیین شده سال ۹۳، بلامانع است.
وی افزود: بدین ترتیب حق الزحمه ماهیانه هر یک از مشاغل گروه پرستاری در سال ۹۴ در صورت اشتغال تمام وقت بر اساس قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت (بدون احتساب اضافه کاری) با رعایت حقوق پایه، فوق العاده جذب هیئت امنا، بن خواربار، حق مسکن، فوق العاده سختی کار، فوق العاده نوبت کاری، برای شغل پرستاری و کارشناسان هوشبری و اتاق عمل حداقل مبلغ ۱۷ میلیون و ۵۵۰ هزار ریال، کاردان اتاق عمل و هوشبری حداقل ۱۵ میلیون و ۲۱۰ هزار ریال و بهیاری حداقل ۱۴ میلیون و ۴۰ هزار ریال خواهد بود.
معاون پرستاری وزارت بهداشت ادامه داد: همچنین با توجه به مصوبه شورای برنامه ریزی و نظارت بر توزیع درآمد اختصاصی وزارت بهداشت، گروه پرستاری تمام وقت موضوع دستورالعمل خرید خدمات گروه پرستاری، مشابه سایر کارکنان بیمارستانها مشمول پرداخت عملکردی می شوند و در همین راستا نرخ ساعت اضافه کار این افراد نیز براساس دستورالعمل پرداخت عملکردی تعیین می شود.
وی تصریح کرد: بر این اساس دانشگاه ها و دانشکده ها مجاز هستند در صورت وجود اعتبار به منظور ایجاد جذابیت لازم برای جذب نبروهای شرکتی در قراردادهای مربوطه خدمات رفاهی مشابه سایر کارکنان را نیز لحاظ کنند.
میرزابیگی ادامه داد: با استناد به این دستورالعمل حداقل و حداکثر نرخ ساعت کار برای انعقاد قرارداد پاره وقت ساعتی با پرستاران به میزان ۱۷ درصد نسبت به ارقام سال ۹۳ افزایش می یابد و بر اساس بخشنامه وزیر بهداشت، هرگونه بکارگیری نیروی انسانی حتی در قالب شرکت های پیمانکاری صرفا با محوز معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت امکانپذیر می باشد.
وی یادآور شد: دانشگاه ها با رعایت این مقررات و آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و با توجه به مقررات موسسه کارآفرینان آوا سلامت می توانند خرید خدمت کنند.

اخبار