نیکان

دوره‌های شهریه پرداز در صدر بدون آزمون‌ها/ سهم ناچیز آموزش رایگان

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

در حالی که غایبان کنکور سراسری سال ۹۹ هم می‌توانند در دوره‌های بدون آزمون دانشگاه‌ها ثبت نام کنند اما دلیل بی‌رغبتی داوطلبان به این رشته‌ها، غلبه شهریه پردازها بر دوره آموزش رایگان است.

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام برای پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در مهرماه سال ۱۳۹۹ از پنجم مردادماه آغاز شد و با توجه به تمدید مهلت ثبت نام، داوطلبان تا دوشنبه ۷ مهرماه ۹۹ فرصت دارند نسبت به انتخاب رشته و ثبت نام در این رشته‌ها اقدام کنند.

با وجود حدود ۴۰۰ هزار ظرفیت خالی در دانشگاه‌های کشور در رشته‌های مختلف هنر، علوم انسانی، زبان‌های خارجی، علوم ریاضی و فنی و علوم تجربی به صورت محدود تاکنون حدود ۱۰۰ هزار نفر برای شرکت در پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی (مهرماه ۱۳۹۹) ثبت نام کرده‌اند.

با توجه به مصوبه جلسه ۲۴ تیرماه ۹۹ شورای سنجش و پذیرش دانشجو، ثبت‌نام و اعلام نتایج پذیرش در رشته‌های صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کتبی دیپلم) برای تمامی زیرنظام‌های آموزشی (شامل دوره‌های روزانه، شبانه، پردیس خودگردان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، دانشگاه پیام نور، مؤسسات آموزشی عالی غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد اسلامی) جداگانه از انتخاب رشته کنکور صورت می‌گیرد.

به نظر می‌رسد یکی از دلایل عدم استقبال از این رشته‌ها غلبه دوره‌های شهریه پرداز است. در حال حاضر ثبت نام برای تمامی زیرنظام‌های آموزشی شامل دوره‌های روزانه، شبانه، پردیس خودگردان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، دانشگاه پیام نور، مؤسسات آموزشی عالی غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد اسلامی صورت می‌گیرد و از این میان تنها دوره روزانه شامل آموزش رایگان است و سایر دوره‌ها شهریه پرداز محسوب می‌شوند.

از مجموع ظرفیت ۳۹۴ هزار و ۲۳۸ نفری ظرفیت پذیرش در ۳۱ استان (بدون در نظر گرفتن تغییرات دفترچه راهنمای ثبت نام و تغییرات ظرفیت پذیرش تاکنون) تعداد ۲۲ هزار و ۳۳۳ نفر ظرفیت معادل ۵ درصد به دوره روزانه اختصاص دارد و ۳۷۱ هزار و ۹۰۰ نفر ظرفیت به دوره‌های شهریه پرداز اختصاص دارد.

نمودار سهم آموزش رایگان از رشته‌های بدون آزمون

از میان دوره‌های شهریه پرداز ۱۹۰ هزار و ۴۹۰ نفر ظرفیت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی است که بیش از نیمی از ظرفیت بدون آزمون‌ها را به خود اختصاص داده است. بعد از آن ظرفیت ۱۶۵ هزار نفری دانشگاه پیام نور بخش عمده‌ای از ظرفیت شهریه پردازها را اشغال کرده است.

نمودار سهم ظرفیت استان‌ها از رشته‌های بدون آزمون

دوره‌های شبانه با ۱۱ هزار و ۴۶۵ نفر ظرفیت در رده بعدی قرار دارند. در این میان کمترین ظرفیت شهریه پردازها به دوره‌های پردیس خودگردان با ۷۶۵ نفر ظرفیت اختصاص دارد.

دوره‌های مجازی و مجازی غیر انتفاعی نیز به ترتیب با یک هزار و ۴۸۰ نفر و ۲ هزار ۷۰۰ نفر ظرفیت در رده‌های بعدی قرار دارند.

نمودار سهم دوره‌های آموزشی از رشته‌های بدون آزمون

اما سهم استان‌ها نیز در دوره‌های شهریه پرداز و روزانه متفاوت است.

نمودار ظرفیت دوره روزانه بدون آزمون‌ها در استان‌های مختلف

وضعیت بررسی استان‌ها در میان ظرفیت‌های کل بدون آزمون‌ها نشان می‌دهد که بیشترین میزان ظرفیت بدون آزمون‌ها برای پذیرش مهرماه ۹۹ متعلق به استان مازندران است. اما درباره دوره روزانه وضعیت متفاوت است. بیشترین ظرفیت دوره روزانه متعلق به استان خراسان رضوی است.

کمترین ظرفیت دوره‌های روزانه نیز به ترتیب به استان تهران با ۴۵ نفر، استان البرز با ۶۰ نفر و استان قزوین با ۶۰ نفر اختصاص دارد.

جدول ظرفیت بدون آزمون‌ها در استان‌های مختلف و دوره‌های آموزشی

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار