رزومه

آرمان چای لاغری

دور‌ه‌های آموزشی خدمات پروازی در خوزستان برگزار می‌شود

دسته ها: اخبار استان اخبار

رئیس دانشگاه علمی کاربردی میراث خوزستان:
دور‌ه‌های آموزشی خدمات پروازی در خوزستان برگزار می‌شود
رئیس دانشگاه علمی ـ کاربردی میراث خوزستان گفت: دور‌های آموزشی کوتاه مدت در زمینه مسافر داری و ارائه خدمات پروازی برای پرسنل و خدمه فرودگاه‌های خوزستان برگزار می‌شود.

فروتن صالحی اظهار داشت: فرودگاه‌های خوزستان با داشتن تعداد زیادی پرواز داخلی و خارجی یکی از فرودگاه‌های پرتردد کشور است.

وی افزود: با اجرای طرح توریسم سلامت و جذب گردشگر سلامت از کشورهای منطقه تعداد مسافران افزایش یافته است که برای تدوام افزایش حجم مسافر ارائه آموزش‌های متناسب لازم است.

رئیس دانشگاه علمی کاربردی میراث خوزستان گفت: با توافقی که با مدیر کل فرودگاه‌های خوزستان صورت گرفته این دانشگاه با همکارری مرکز علمی کاربردی خانه کارگر دوره‌های آموزشی مورد نیاز را برگزار می‌کند.

وی درباره این دوره‌ها بیان کرد: این دوره‌های بیشتر رفتاری و اخلاقی است که برای آموزش نوع رفتار و ارائه خدمات به مسافران است.

صالحی تصریح کرد: این دوره‌های آموزشی در مدت ۳ روز برای پرسنل و خدمه هواپیما‌ها و آژانس‌های مسافرتی ارائه داده می‌شود.

اخبار استان اخبار