رزومه

آرمان

دور زدن فصل پنجم قانون کار با طرح کارورزی

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

دور زدن فصل پنجم قانون کار با طرح کارورزی

یک حقوقدان می‌گوید از نظر حقوقی مفهومی که توسط دولت در طرح کارورزی برای فارغ‌التحصیلان دانشگاه باداع کرده‌است هیچ حرف جدیدی برای گفتن ندارد و در عمل این طرح تمامی حقوقی را که پیش از این در فصل پنجم قانون برای کارآموزان در نظر گرفته شده بود را نادیده گرفته است.
«سهراب قنبری» حقوقدان در گفت و گو با ایلنا، اظهار داشت: در شرایطی که سالهاست در فصل پنجم قانون کار شرایط مشخصی برای کارآموزان درنظر گرفته شده است، اقدام وزارت کار در مورد ابداع وتدوین طرح کارورزی بی‌معنی است.
وی افزود: طرح کارورزی تمامی توازن میان حقوق و تکالیفی را که تا پیش از این در فصل پنجم قانون کار برای کارآموز و کارفرمای استخدام کننده وی در نظر گرفته شده بود را به نفع کارفرما و در جهت رفع مسئولیت از دولتی که وظیفه نظارت بر طرفین را دارد، برهم زده است .
این حقوقدان در ادامه با اشاره به نحوه ایجاد مراکز کارآموزی در فصل پنجم قانون کار، افزود: در ماده ۱۰۸ قانون کار برای وزارت کار تکلیف شده است که مراکز کارآموزی پایه و مراکز کارآموزی تکمیل مهارت ایجاد کند علاوه بر این کارفرمایان واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی به منظور مشارکت در امر آموزش کارگران مکلف به ایجاد مراکز کارآموزی هستند.
وی افزود: مشخص نیست که دولت چرا اصرار دارد طرح کاروزی خود را تا حد و اندازه ناجی بیکاران جامعه ترفیع مقام بدهد، حال آنکه محتوای این طرح تداعی کننده شیوه نامه جنجالی استاد-شاگردی است.
قنبری در ادامه با بیان اینکه در ماده ۱۱۲ قانون کار شرایط قرارداد کاری کارآموزان و مدت اشتغال آنها توضیح داده شده است،‌ گفت: در فصل پنجم کارآموزان می‌توانند کارگران شاغلی باشند که از طرف کارفرما معرفی شده‌اند و یا دواطلبانی باشند که شاغل نیستند از سویی در تبصره ۲ ماده ۱۱۲ تاکید شده است که مصوبات شورای عالی کار در مورد این دسته از کارگران اجرایی می‌شود.
این حقوقدان افزود:‌ افزون بر این در ماده ۱۱۴ کارآموز مکلف شده است پس از طی دوران کارآموزی حداقل دو برابر دوران کارآموزی در همان کارگاه مشغول به کار شود. این در شرایطی است که در طرح کارورزی مشخص نیست که کارورز پس از دو سال در کارگاهی که در آن آموزش دیده است مشغول به کار می‌شود و تنها چیزی که مشخص است معافیت بیمه‌ای کارفرمایان است.
قنبری با بیان اینکه با این وصف تنها زمینه سودجویی کارفرمایان را فراهم شده و هیچگاه شاهد اشتغال پایدار نخواهیم بود،‌ افزود: اگر دولت مایل یا ایجاد اشتغال پایدار است باید نظام آموزش‌های کارآموزی را صورت بندی دقیق بکند و همزمان سرمایه‌های را به سمت اشتغال مولد هدایت کند اما اینکه بخواهد با ایجاد اشتغال مقطعی حقوق کار را قربانی کند قابل پذیرش نیست.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار