رزومه

آرمان چای لاغری

راهکارهای ایجاد مشاغل خرد و فرصت‌های شغلی پایدار

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

راهکارهای ایجاد مشاغل خرد و فرصت‌های شغلی پایدار

چهارمین جلسه کارگروه ملی ارتقاء اقتصادی و مشارکت های مردمی و تسهیلات با حضور کارشناسان دستگاههای اجرایی مرتبط با این حوزه در وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این جلسه گزارش عملکرد مربوط به آیین نامه نحوه تشکیل و فعالیت کارگروه ملی و استانی ارتقاء اقتصادی ، مشارکت های مردمی و تسهیلات مورد بررسی قرار گرفت.

کارگروه ملی با عضویت ۱۲ دستگاه اجرایی به ریاست عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال و دبیری کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال و دفتر سیاستگذاری توسعه و اشتغال تشکیل شده است.

این گزارش می افزاید: از جمله اهداف تشکیل کارگروه ملی و کمیته استانی ارتقاء اقتصادی ، اجرای راهبردها و سیاست های مندرج در سند ملی در زمینه های آموزش، مهارت، کارآفرینی ، اشتغال و گسترش حمایت های اجتماعی ، تعامل و اقدام مشترک نهادهای دولتی ، عمومی ، مردمی ، تعاونی ، خصوصی است .

بسترسازی جهت ایجاد مشاغل خرد و فرصت های شغلی پایدار از طریق شناسایی امکانات و محدودیت های اقتصادی در سطوح منطقه ای و محلی و پیگیری از آسیب های اجتماعی از اهداف دیگر این کارگروه است .

بررسی برنامه های در حال اجرا در زمینه های ارتقاء اقتصادی ، مشارکت های مردمی و تسهیلات در زمینه احیای بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری، ارتقاء مهارت های شغلی و ساماندهی برنامه های فرهنگی از جمله شرح وظایف این کارگروه است .

بر اساس این گزارش، تدوین دستورالعمل‌های اجرایی، تکمیل بانک اطلاعات شاخص‌های اقتصادی – اشتغال ، پیشنهاد بازنگری در قوانین مقررات محدودکننده ، شناسایی امکانات و محدودیتهای اقتصادی مناطق در زمینه های مختلف و ارائه راهکارها جهت تشویق بخش غیردولتی و سرمایه گذاری در مناطق به پیشنهاد ستاد است.

بازنگری و اصلاح آیین نامه نحوه تشکیل و فعالیت های کارگروه ملی و کمیته استانی ارتقاء اقتصادی مشارکتهای مردمی و تسهیلات ، مشارکت فعال در طراحی مدل‌های توانمندسازی با رویکرد توسعه کسب و کارهای خرد در محلات هدف، بازآفرینی شهری پایدار و معرفی آن به اعضای ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار، گسترش طرح تامین مالی خرد با رویکرد بانکداری پیوندی، طرح ایجاد اشتغال از طریق مدیریت مصرف انرژی با اولویت بخش‌های ساختمان- کشاورزی- صنایع کوچک و بزرگ، حمل و نقل، پسماندهای شهری – روستایی و پساب‌های صنعتی، طرح حمایت از ساماندهی و توسعه مشاغل خانگی‌ و طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی از جمله اقدامات در این راستا است.

در این جلسه نیز برنامه توانمندسازی و توسعه کسب و کارهای خرد با رویکرد اجتماعی محور در محلات هدف بازآفرینی در ۵ محله هدف در شهرهای اردبیل، مشکین شهر ،پارس آباد و خلخال با همکاری موسسه کاردوک مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این برنامه بر تشکیل ۳ نوع ساختار پایدار مردمی (اجتماع محور) در کنار تحلیل بازار کسب و کار و مهارت‌آموزی و اتصال آنها استوار خواهد بود.

هدف از این برنامه توانمندسازی افراد محلی، بهبود معیشت و افزایش درآمد ساکنان، ارتقا کیفیت زندگی ساکنان محلات هدف ، ارتقای سرمایه اجتماعی در سطح مشارکت در محلات هدف ، تحلیل نیازمندیهای توسعه کسب و کار ، ارائه خدمات مورد نیاز توسط نهادهای مربوطه است.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار