رزومه

آرمان چای لاغری

راه اندازی بزرگترین آزمایشگاه ژنتیک خوزستان،در آینده ای نزدیک

دسته ها: اخبار استان اخبار

دکتر بیژن کیخایی از راه اندازی بزرگترین آزمایشگاه ژنتیک استان در بیمارستان شفا اهواز خبر داد

دکتر بیژن کیخایی از راه اندازی بزرگترین آزمایشگاه ژنتیک استان در بیمارستان شفا اهواز خبر داد.

رئیس بیمارستان شفا اهواز در حاشیه بازدید میدانی هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی اهواز از بیمارستان شفا گفت: در آینده ای نزدیک به بخش آی سی یو ۱۵ تخت جدید اضافه خواهد شد که مکاتبات و هماهنگی های لازم در این زمینه با معاونت درمان دانشگاه انجام شده است.

کیخایی ادامه داد: همچنین در جهت رفاه بیشتر بیماران ۲۰ تخت جدید شیمی درمانی به بخش سرپایی اضافه شده تا مدت زمان توقف بیماران در بیمارستان به حداقل برسد.

رئیس بیمارستان شفا در پایان گفت: با دستور ویژه رئیس دانشگاه به زودی شاهد راه اندازی بزرگترین آزمایشگاه ژنتیک استان در بیمارستان شفا خواهیم بود و پس از آن هیچ بیماری برای انجام این آزمایش به بیرون از بیمارستان ارجاع داده نمی‌شود و تمامی فرآیندهای انجام آزمایش ژنتیک در بیمارستان شفا انجام می شود.

اخبار استان اخبار