استخدام چهار کارمند خانم

راه اندازی دوره های جدید دکتری در دانشگاه‌ها استاندارد می‌شود

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

راه اندازی دوره های جدید دکتری در دانشگاه‌ها استاندارد می‌شود

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی از متوازن سازی و نو سازماندهی اعطای مجوز به دانشگاه های متقاضی راه اندازی دوره های جدید دکتری خبر داد.

محمد رضا آهنچیان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره محدود شدن دوره‌های دکتری با ابلاغ آئین نامه راه اندازی و ارزشیابی دوره‌های دکتری تخصصی گفت: این آئین نامه به هیچ عنوان به ظرفیت و نحوه پذیرش دانشجوی دکتری مربوط نمی‌شود.

وی ادامه داد: در این آئین نامه فقط نحوه اعطای مجوز به دانشگاه‌ها که متقاضی راه اندازی دوره‌های جدید دکتری هستند، تغییر کرده است. در واقع یک نوع متوازن سازی و نو سازماندهی اعطای مجوز به دانشگاه‌های متقاضی راه اندازی دوره دکتری است.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی گفت: بر اساس این آئین نامه اگر به دانشگاهی در سال‌های گذشته به عنوان مثال سال ۹۰، مجوز راه اندازی دوره دکتری ارائه شده باشد و بعدها مشاهده شود که این دانشگاه در عضویت هیئت علمی، آزمایشگاه، تجهیزات، و دیگر موارد دچار رکود شده، دانشگاه بر اساس این آئین نامه دوباره نظارت و بازدید می‌شود و اگر شرایط اولیه پذیرش دانشجوی دکتری وجود نداشت، مجوز از دانشگاه گرفته می‌شود.

وی ادامه داد: البته این به معنی لطمه خوردن به دانشجو نیست، ما تضمین می‌کنیم که در این آئین نامه نه ورود دانشجو، نه تحصیل دانشجو و نه راه اندازی دوره‌های دکتری سخت نمی‌شود بلکه بر اساس قاعده استاندارد می‌شود.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار