رزومه

آرمان

راه اندازی رشته مهندسی شیمی در دانشگاه شهید چمران اهواز

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

راه اندازی رشته مهندسی شیمی در دانشگاه شهید چمران اهواز

شورای گسترش آموزش عالی موافقت قطعی خود را با ایجاد رشته مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی در دانشگاه شهید چمران اهواز اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه شهید چمران اهواز، شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد رشته مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی در دانشگاه موافقت قطعی به عمل آورد.

همچنین ادامه پذیرش دانشجو در دوره یادشده منوط به تأمین شرایط علمی، آموزشی و اعتبارات مالی است

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار