رزومه

آرمان چای لاغری

رتبه های برتر كنكور با انتخاب دانشگاه شهید چمران اهواز مزایای ویژه دریافت می كنند

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

رتبه های برتر كنكور با انتخاب دانشگاه شهید چمران اهواز مزایای ویژه دریافت می كنند

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: از سال تحصیلی آینده به داوطلبان کنکور دارای رتبه های برتر که این دانشگاه را برای تحصیل انتخاب کنند، مزایای ویژه تعلق می گیرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، دکتر عبداله پارسا بیان کرد: به ورودی های مقاطع کارشناسی تا رتبه ۵۰۰ ، کارشناسی ارشد تا رتبه ۵۰ و دکتری تا رتبه ۳۰ یک سال خوابگاه رایگان تعلق می گیرد و در صورت کسب معدل ۱۷ و بالاتر در هر نیمسال، خوابگاه رایگان تمدید می شود. وی ادامه داد: همچنین ورودی مقطع کارشناسی تا رتبه ۱۰۰، ارشد و دکتری تا رتبه ۱۰ در تمام مدت تحصیل خوابگاه رایگان خواهند داشت. شرط  کسب معدل ۱۷ و بالاتر در طول دوره الزامی است.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز ادامه داد: به دانشجویان غیر خوابگاهی در مقطع کارشناسی تا رتبه ۵۰۰ حداکثر مبلغ ۲۰ میلیون ریال تعلق می گیرد که از این میزان ۲۵ درصد هنگام ثبت نام و مابقی در شش ترم به شرط کسب معدل ۱۷ و  بالاتر در هر ترم داده می شود. پارسا افزود: همچنین در مقطع کارشناسی ارشد تا رتبه ۵۰ حداکثر مبلغ ۲۰ میلیون ریال داده می شود که ۲۵ درصد هنگام ثبت نام و مابقی در ۳ ترم به شرط کسب معدل ۱۷ و بالاتر در هر ترم به دانشجو تعلق می گیرد.

وی اظهار کرد: در مقطع دکتری نیز تا رتبه ۳۰ مبلغ ۴۰ میلیون ریال داده می شود که ۲۵ درصد هنگام ثبت نام و در دو ترم نخست تحصیلی ۲۵ درصد به شرط کسب معدل ۱۷ و بالاتر در هر ترم تعلق می گیرد. معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز عنوان کرد:  ۲۵ درصد پایانی نیز در صورت تصویب پرپوزال تا پایان مهلت مقرر در آیین نامه و شیوه نامه تحصیلات تکمیلی تعلق خواهد گرفت.

 

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار