رزومه

آرمان چای لاغری

رشته‌های مهارتی کار و دانش اعلام شدند

دسته ها: اخبار اجتماعی و اقتصادی اخبار

جدول عناوین رشته‌های مهارتی شاخه کارودانش از سوی شورای عالی آموزش و پرورش اعلام شد.

۱۵۰ رشته مهارتی شاخه کارودانش در دوره دوم متوسطه ارائه خواهند شد و ساعات استانداردهای مهارتی در هریک از این رشته‌ها به تفکیک مشخص شده و به تصویب رسیده است.

مهدی نویدادهم، دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در این باره گفت: بر اساس مصوبه ۲۲۵ کمیسیون برنامه درسی و تربیتی شورای عالی، جدول عناوین رشته های مهارتی شاخه کارودانش و ساعات استانداردهای مهارتی پس از بحث و بررسی در کمیسیون برنامه‌های درسی و تربیتی به تصویب رسیده است.

فهرست کامل رشته‌های مهارتی شاخه کارودانش به شرح زیر است:

default

اخبار اجتماعی و اقتصادی اخبار