رزومه

آرمان

رشته های تحصیلی جدید در دانشگاه آزاد ایذه دایر شد

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

وفا درویش پور خبر داد:
رشته های تحصیلی جدید در دانشگاه آزاد ایذه دایر شد
رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه عنوان کرد: این دانشگاه در مهر ماه سال جاری، برای اولین بار در چند رشته مهندسی دانشجو می پذیرد.

محمدوفا درویش پور رییس دانشگاه آزاد ایذه عنوان کرد: با همکاری و تعامل نمایندگان ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی با این دانشگاه و پیگیری های صورت گرفته، برای اولین بار چند رشته ی مهندسی در این دانشگاه دایر شود.

وی پذیرش دانشجو در رشته های مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی، علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بازرگانی و مهندسی معماری را از رشته هایی نام برد که مجوز آنان جهت تحصیل دانشجویان اخذ گردیده است و دانشجویان می توانند از ترم جدید تحصیلی، در این رشته ها مشغول به تحصیل شوند

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار