رزومه

آرمان

رفع مشکل اشتغال توسط دانشگاه فنی و حرفه ای

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

رفع مشکل اشتغال توسط دانشگاه فنی و حرفه ای

سرپرست سابق دانشگاه فنی و حرفه ای گفت: این دانشگاه می تواند مشکل اشتغال و تولید کشور را حل کند.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر شمس سرپرست سابق دانشگاه فنی و حرفه ای در مراسم تودیع خود گفت: من اعتقاد دارم این دانشگاه جایگاه ارزشمندی دارد و آن گونه که باید، به آن توجه نشده است. این دانشگاه می تواند مشکل اشتغال و تولید را حل کند. جایگاه این دانشگاه شناخته شده نیست و امیدوارم به آن توجه بیشتری شود.

وی گفت: خوشحالم کسی که مسئولیت این دانشگاه را به عنوان امانت پذیرفته است که از این دانشگاه شناخت دارد. من از هیچ کسی کینه ای ندارم و هر کسی پشت سر من حرفی زده وی را می بخشم و از کسی ناراحتی ندارم. انتظارم هم این است که اگر خطایی از من دیده شده من را ببخشند.

مراسم تکریم دکتر ناصر شمس رئیس سابق دانشگاه فنی و حرفه ای و معارفه دکتر ابراهیم صالحی عمران به عنوان سرپرست جدید دانشگاه فنی و حرفه ای با حضور دکتر مسعود برومند، معاون پژوهشی وزیر علوم و برخی از اعضای کمیسیون آموزش در سازمان مرکزی این دانشگاه برگزار شد و دکتر برومند حکم سرپرستی دکتر ابراهیم صالحی عمران را که توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری صادر شده بود به وی ارائه داد.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار