رزومه

آرمان

روایت ۷ میلیون غیرشاغلی که از ورود به بازار کار بازمانده‌اند

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

روایت ۷ میلیون غیرشاغلی که از ورود به بازار کار بازمانده‌اند

مرکز اطلاعات راهبردی وزارت کار، منظور از۷میلیون غیرشاغلی که نه در حال تحصیل هستند و نه مشغول کسب مهارت را جوانانی اعلام کرد که به دلایلی از ورود به بازار کار و تحصیل بازمانده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، اخیرا گزارشی با عنوان «روایت آماری جدید بیکاری/۷میلیون بیکاری که نه مدرک دارند نه مهارت» برگرفته از چکیده اطلاعات این مرکز، در این خبرگزاری منتشر شد.در همین راستا مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ارائه توضیحاتی به منظور شفاف سازی این آمار، اعلام کرد: در این گزارش «جمعیت ۷۳۲۶۰۲۷ نفری جوانانی که شاغل نبوده، در حال تحصیل و کسب مهارت نمی‌باشند» را جملگی بیکارانی قلمداد کرد که در حال تحصیل یا کسب مهارت نیستند.

در ادامه توضیح مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار آمده است: «اساساً نکته حائز اهمیت این است که در کشور ۷ میلیون بیکار وجود ندارد تا برای این گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال ۷۳۲۶۰۲۷ نفر بیکار اعلام شود.» مطابق آمار رسمی کشور برای سال مورد نظر تعداد جوانان بیکار ۲۹- ۱۵ ساله، برابر ۱۶۴۶۳۸۰ نفر بوده است.»

همچنین بر اساس مطالعات این مرکز، اهمیت در تفسیر آمار منتشرشده درخصوص «سهم جوانان غیرشاغلی که نه در حال تحصیل هستند و نه مشغول کسب مهارت (شاخص NEET)» توجه به شمولیت زیرگروههای این گروه جمعیتی است که دربرگیرنده بیکاران (بیکاران کوتاه مدت و بلندمدت)، جوانانی که مسئولیت خانوادگی مثل نگهداری از سالمندان یا کودکان، آنها را از ورود به بازار کار و تحصیل بازداشته است، جوانان بیمار با بیماری طولانی مدت یا معلول، افرادی که فاقد مشکل مالی بوده اما در جستجوی فرصت شغلی خاص هستند، NEET های داوطلب که معمولا در حال سفر بوده و یا درگیر فعالیت‌های هنری و خلاقانه نظیر موسیقی، نقاشی و یا جهانگردی و … هستند و بی‌قید و بندها می‌باشد.

البته منظور از بی قید و بندها جوانانی هستند که به دلایل فردی، خانوادگی و اجتماعی از جستجوی شغل دلسرد شده و به دنبال کسب مهارت و دانش نیستند. این شرایط برای آنها به دلیل عدم توانایی جسمی و مغزی به وجود نیامده بلکه یا دلسرد از یافتن شغل هستند یا به دلایلی نظیر زمینههای خانوادگی، به دنبال سبک زندگی خطرناک و غیراجتماعی (مصرف مواد و یا دارای جرم جنایی) هستند.

در توضیحات مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار نیز آمده است: «لذا بایستی به این نکته دقت نمود که منظور، جوانان بیکار (فاقد کار و یا در جستجوی کار) نمی باشند. بلکه منظور جوانانی هستند که غیرشاغل بوده و در حال تحصیل و کسب مهارت نیز نمی باشند. زیرا تعداد جوانان بیکار ۲۹- ۱۵ ساله کشور در سال ۱۳۹۴، برابر ۱۶۴۶۳۸۰ نفر بوده است. »

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار