رزومه

آرمان

روستائیان برای گرفتن وام اشتغال چقدر پول نقد داشته باشند؟

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

روستائیان برای گرفتن وام اشتغال چقدر پول نقد داشته باشند؟

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید گفته که روستائیان برای گرفتن وام جدید اشتغال باید تا سقف ۲۰ درصد تسهیلات آورده نقدی داشته باشند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مأموریت صندوق کارآفرینی امید تجهیز سپرده های خرد مردم و تلفیق آن با اعتبارات دولت، شناسایی جوانان واجد شرایط، توانمندسازی آنان و کمک در ایجاد کسب وکارهای خرد کم سرمایه و کاربر با محوریت فعالیت های کارآفرینانه، نیازهای منطقه ای، توسعه کسب و کارهای IT محور؛ بر اساس شیوه های جهانی شبکه سازی کسب و کارهای بازارمحور نظیر خوشه ها و زنجیره های ارزش در کشور برای اطمینان از پایداری کسب و کارها و هدفمندی تسهیلات پرداختی است که در همین راستا این صندوق موظف است طرح های مختلف اشتغالزایی را دنبال کند. گفت وگوی زیر درباره فعالیت صندوق کارآفرینی امید در طرح های اشتغالزایی دولت است.

اصغرنورالله زاده، مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید درباره نحوه پرداخت تسهیلات توضیحاتی را ارائه کرد که در زیر می خوانید.

گزارشی از وضعیت حمایتی صندوق کارآفرینی امید در طرحهای اشتغال دولت بفرمایید ؟

صندوق کارآفرینی امید بعنوان یک نهاد مالی تخصصی تامین مالی کسب وکارهای خانگی، خرد و کوچک، اقدامات موثری را در راستای تامین مالی و توسعه کسب و کارهای خرد روستایی به اجرا درآورده است، به طوریکه اکثر استانداران، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، فرمانداران بر اهمیت نقش صندوق در ایجاد امید در بین فعالان کسب و کارهای خرد در شهرستانهای کوچک و روستاها تاکید دارند. در همین راستا و با تکیه بر تجربیات موفق اجرایی در چند سال اخیر، صندوق نسبت به تدوین مجموعه برنامههای منسجم برای حمایت از کسب و کارهای خرد و کوچک روستایی با هدف ایفای نقش موثر و فعال در حمایت از اقتصاد روستا اقدام کرده است. انتظار میرود با اجرایی شدن قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار درمناطق روستایی وعشایری، شاهد شکوفایی اقتصاد روستا در کوتاه مدت باشیم.

نحوه پرداخت تسهیلات ۱٫۵ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی از سوی صندوق کارآفرینی امید به چه صورت است ؟

پیرو”آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی” ابلاغی مصوبه شماره ۱۰۳۸۹۸ مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۶ هیأت محترم وزیران، مقرر گردیده است که کارگروه اشتغال استان با مسئولیت استانداران محترم تشکیل گردد. نحوه پرداخت این تسهیلات بدینگونه است که افراد دارای طرح‌های اشتغالزایی با توجیه اقتصادی، با مراجعه به سامانه کارا و ثبت نام در سامانه نسبت به ارائه طرح خود اقدام میکنند، سپس دستگاه های اجرایی تخصصی، با هماهنگی کارگروههای اشتغال استانی به بررسی طرح بر اساس مطالعات صورت گرفته درخصوص رشته فعالیت های اشتغالزا که دارای مزیت رقابتی در مناطق مختلف هستند، می پردازند و در صورت تأیید و همراستایی طرح با مزیت های مطالعه شده، نسبت به بررسی طرح از نظر توجیه فنی و اجرایی اقدام نموده و نتیجه تایید یا عدم تایید طرح به متقاضی اعلام می‌شود.

همچنین درصورت تایید درکارگروه تخصصی اشتغال، طرحها به یکی ازشعب بانک‌های کشاورزی، پست بانک، توسعه تعاون، صندوق کارآفرینی امید برای بررسی توجیه مالی و اقتصادی معرفی میشوند.

از چه زمانی پرداخت تسهیلات روستایی آغاز میشود ؟

بنابر اعلام معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ثبت نام متقاضیان وام اشتغال روستایی درسامانه کارا WWW.KARA.MCLS.GOV.IR در مورخ ۱۳۹۶٫۱۰٫۱۸ آغاز گردیده است و همه کارآفرینان و سرمایهگذاران روستایی می‌توانند برای معرفی طرح‌های خود درسامانه کارا ثبت نام کنند و وارد فرایند دریافت تسهیلات شوند.

جزییات روند پرداخت این تسهیلات چیست؟

همه متقاضیان دارای طرح‌های اشتغالزا در مناطق روستایی و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر اعم از اشخاص حقیقی وحقوقی غیردولتی، شرکت‌های خصوصی و تعاونی می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند. تسهیلات مذکور با اولویت مناطق مرزی و عشایری در حوزه‌های کشاورزی، منابع طبیعی، معادن کوچک، فناوری اطلاعات، گردشگری، صنایع دستی وسرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در مناطق مورد نظر اشتغال پرداخت می شود.

نرخ سود تسهیلات موضوع این دستورالعمل با ۴ درصد به مناطق روستایی وعشایری مرزی و ۶درصد به روستاها و عشایر غیرمرزی به متقاضیان پرداخت میشود. همچنین تسهیلات موصوف برای سرمایه درگردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی وشهرهای با جمعیت زیر ده هزار نفر نرخ ۱۰درصد قابل اعطا میباشد.

درسال ۱۳۹۶ میزان حمایت صندوق ازطرحهای اشتغال به چه صورت و به چه میزان و مبلغی بوده است؟

صندوق کارآفرینی امید درسال ۱۳۹۶ تعداد ۵۲هزار و ۵۷۵ فقره با اعتباری بالغ بر هشت هزار و ۱۵۱ میلیارد ریال تسهیلات تامین مالی نموده است .

عمده طرحهای متقاضی برای دریافت تسهیلات اشتغال درکدام حوزه های اقتصادی است؟

صندوق کارآفرینی امید کسب و کارهای خانگی و خرد را به ترتیب در حوزههای اقتصادی، خدمات، صنعت و کشاورزی تامین مالی مینماید. همچنین درسال ۱۳۹۶ بیشترین سهم تسهیلات پرداختی به ترتیب درحوزههای خدمات، کشاورزی و صنعت بوده است .

آیا صندوق پس از پرداخت وام، برنامه ریزی برای ارزیابی اینکه آیا طرح به هدف رسیده است یا خیر دارد؟ یعنی صندوق پس از پرداخت تسهیلات طرح بررسی می کند که پرداخت وامهای اشتغال تا چه اندازه منجر به ایجاد شغل شده است؟

صندوق کارآفرینی امید یک نهاد تامین مالی کسب و کارهای خانگی و خرد است که مسئولیت اجتماعی در حوزه توسعه کارآفرینی دارد، در همین راستا این مجموعه بر فرایند اجرایی راهاندازی طرحهای کسب و کار بصورت مرحلهای و پرداخت تسهیلات براساس پیشرفت مراحل کسب و کار نظارت دارد، که تسهیلات پرداختی منجر به توسعه اقتصاد محلی بویژه ایجاد ارزش افزوده تولیدات بخش کشاورزی، ایجاد زنجیره ارزش تولید، اثربخش نمودن واحدهای تولیدی مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته روستایی و ایجاد اشتغال پایدار به گروههای فعال اقتصادی روستاها گردد.

ملاک اصلی برای پرداخت تسهیلات اشتغال چیست؟

صندوق کارآفرینی امید با توجه به تغییر در استراتژیهای حمایتی ازکسب و کارهای روستایی و به منظور اثربخشی بیشتر، اقدام به حمایت از حوزه های تامین مالی زنجیرههای ارزش و شبکه های تولید و کسب و کار، حمایت ازتوسعه خوشههای کسب وکار روستایی از طریق برنامههای مانند یک روستا – یک محصول، تقویت نقش نهادهای محلی مانند انجمنها، خیریهها و تشکلهای مردم نهاد و تعاونیهای روستایی درموضوع اشتغال وکارآفرینی، تمرکز برتوانمندسازی جوامع محلی و بومی وتوسعه روستاها به عنوان کانون های تولید، به منظور تقویت اقتصادی روستاییان و جلوگیری از مهاجرت به شهرها وحاشیه نشینی شهرهای بزرگ نموده است، لذا تقویت مزیتهای رقابتی در روستاها مهم ترین ملاک برای تصویب طرحهاست .

آیا داشتن آورده ازسوی متقاضیان دریافت وام یک ضرورت است ؟

آورده تسهیلات برابر طرحهای توجیهی کسب وکار و میزان سرمایه گذاری کسب وکار مشخص خواهد شد. همچنین آیین نامه ها و مقررات جاری بانکها و موسسات عامل درخصوص میزان آورده متقاضیان تسهیلات متغیر خواهد بود، اما حداکثر آورده دریافتی از متقاضیان صندوق کارآفرینی امید معادل مبلغ ۲۰درصد تسهیلات مورد نیاز طرح میباشد، که می بایست بصورت نقدی تامین شود .

پرداخت وام بصورت انفرادی است یاگروهی؟

تسهیلات صندوق کارآفرینی امید در سنوات گذشته درقالب تسهیلات انفرادی پرداخت میگردید، اما از سال ۱۳۹۳ تاکنون ، مدل های پرداخت از وامهای خوداشتغالی انفرادی، به کسب وکارهای مبتنی بر الگوهای همکاری خطی؛ مرکب؛ منظومهای و مانندآن تغییر نموده و اولویت پرداخت تسهیلات صندوق به کسب وکارهای گروهی درقالب پشتیبان های گروهی، خوشه وشبکههای کسب وکار میباشد. ازمحل منابع صندوق توسعه ملی تاکید بیشتر بر اثربخش بودن پرداخت تسهیلات خواهد بود. لذا هم بصورت انفرادی هم بصورت گروهی قابلیت پرداخت وجود دارد .

بخش تعاون نسبت به سایر گروه های پشتیبان در دریافت تسهیلات اشتغال چه مزیتی دارد؟

با توجه به قوانین بالاسری در بخش تعاون انتظار می رود فعالان این بخش امکان همکاری سازمان یافته تری داشته باشند، لذا کسب و کارموفق تری خواهند داشت.

درگذشته مطرح شده بود که که عمده تسهیلات صندوق کارآفرینی امید درحوزه اشتغال به سه بخش خویش فرمایی که سقف ۳۰۰میلیون ریال، خانگی که سقف آن ۱۰۰میلیون ریال و بخش کارآفرینی که سقف آن یک میلیارد ریال برآورد شده است، تقسیم میشود، درحال حاضر این وضعیت موجود است؟ اگر موجود است شرایط چگونه وسقف تسهیلات به چه میزان است ؟

صندوق کارآفرینی امید مانند سنوات قبل درحوزههای کسب وکارهای خانگی، خوداشتغالی، کارفرمایی تسهیلات قرضالحسنه پرداخت مینماید. علاوه برحوزه های مذکور، کسب وکارهای گروهی از قبیل برندها و پشتیبان های کسب وکار که علاقه مند به مدیریت مجموعه ای از کسب و کارها هستند، باتوجه شبکه و اشتغال طرح تسهیلات بالاتر از مبالغ فوق پرداخت میگردد. همچنین مجموعه صندوق با همکاری معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور طرحهای مشارکتی وغیرمشارکتی اهالی روستاها به منظور راه اندازی واحدهای تولیدی مستقر در روستاها با محوریت افزایش توانمندسازی و مشارکتپذیری افراد جامعه محلی تا سقف مبلغ چهل میلیارد ریال تسهیلات تامین مالی نموده است. اما در سال آینده عمده تمرکز صندوق به تامین کسب وکارهای روستایی از محل منابع صندوق توسعه ملی خواهد بود.

طرح نذر اشتغال چیست؟جزییات طرح چگونه است؟آیا این طرح قراراست عملیاتی شود؟

منظور از نذر اشتغال کمکهای ریالی است که صاحبان نذر برای رضای خدا و نیت خیرخواهانه در راستای اهداف صندوق یعنی پرداخت تسهیلات ازدواج و اشتغال به جوانان پرداخت می نمایند. صندوق کارآفرینی امید با ارائه طرح نذر اشتغال اقدام به جمع آوری نذورات، کمک های مردم و خیرین و هدایت این منابع به کارآفرینی و توسعه کسب وکارهای اجتماعی نموده است، تا صاحبان نذر و خیرین با پرداخت مبالغ خیریه خود در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، در حرکت ملی ایجاد اشتغال و ازدواج جوانان موثر باشند. همچنین خیرین کارآفرین میتوانند برنحوه هزینه نمودن منابع خیریه در کسب وکارهای جامعه و اثرات اجتماعی آن مدیریت نمایند. طرح نذر اشتغال هم اکنون درصندوق کارآفرینی امید عملیاتی شده و صندوق آمادگی دارد با نهادهای فعال درحوزه جمع آوری کمک های مردمی، خیریه های مردمی درقالب تفاهم نامه همکاری داشته باشد. همچنین خیریه هایی که علاقهمند به پرداخت منابع خیریه در قالب تسهیلات باشند، صندوق آمادگی دارد که با مجموعه های خیریه در راستای مدیریت بر فرایند پرداخت تسهیلات و تضمین برگشت منابع خیریه همکاری نماید. امید میرود در این طرح بعنوان نمونه موفق از تامین مالی جمعی در کشور مطرح گردد .

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار