رزومه

آرمان چای لاغری

جزئیات ظرفیت پذیرش کنکور ۹۵ / بیشترین پذیرش در دانشگاه پیام نور

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

حسین توکلی مشاور عالی سازمان سنجش اظهار داشت : ظرفیت پذیرش دانشجو در مجموع ۷۵۰ هزار ۶۲۹ نفر است که بیشترین میزان به دانشگاه پیام نور و علوم انسانی اختصاص دارد.

وی ادامه داد: از تعداد ۸۶۴ هزار و ۳۷ داوطلب ثبت نام کننده در آزمون سراسری سال ۹۵ تعداد ۷۷۲ هزار و ۹۸۲ داوطلب در جلسه آزمون حاضر بوده اند که از این تعداد ۴۶۰ هزار و ۷۶۸ نفر زن و ۳۱۲ هزار و ۱۹۶ نفر مرد هستند. در واقع ۸۹٫۸۴ درصد داوطلبان در جلسه آزمون حاضر و ۱۰٫۱۶ درصد داوطلبان غایب بوده اند.

توکلی ظرفیت دوره های آموزشی مختلف را به ترتیب از بیشترین به کمترین طبقه بندی کرد و بیان داشت: ۳۷۸ هزار و ۲۳۰ نفر در دانشگاه پیام نور، ۱۹۷ هزار و ۴۳۰ نفر در موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، ۱۲۹ هزار و ۵۱۶ نفر در دوره روزانه، ۲۹ هزار و ۱۵۹ نفر در دوره شبانه، ۳ هزار و ۵۸۴ نفر در پردیس خودگردان، ۱ هزار و ۵۶۰ نفر در دوره مجازی غیرانتفاعی، ۱ هزار و ۴۴۰ نفر مجازی دانشگاه های دولتی، ۳۰۰ نفر در نیمه حضوری و ۵۰۱ نفر در دوره های مشترک است.

وی تصریح کرد: بیشترین ظرفیت پذیرش به گروه علوم انسانی با تعداد ۲۹۸ هزار و ۹۴۷نفر و گروه علوم ریاضی و فنی با تعداد۲۵۳ هزار و ۴۲ نفر اختصاص دارد.

توکلی یادآور شد :ظرفیت پذیرش در گروه علوم تجربی ۱۵۵ هزار و۶۷۹ نفر، در گروه زبان های خارجی ۲۳ هزار و ۱۹ نفر و در گروه هنر ۱۹ هزار و ۸۵۲ نفر است.

جدول ظرفیت پذیرش به تفکیک گروه های آزمایشی و آمار داوطلبان حاضر در جلسه کنکور

گروه های آزمایشی پنجگانه تعداد داوطلب ثبت نام کننده تعداد داوطلب حاضر در جلسه ظرفیت پذیرش
علوم ریاضی و فنی ۱۶۲ هزار و ۷۳۱ ۱۵۰ هزار و ۱۳۲ ۲۵۳هزار و ۴۲
علوم تجربی ۵۱۹ هزار و ۷۷۴ ۴۶۵ هزار و ۳۷۲ ۱۵۵هزار و ۶۷۲
علوم انسانی ۱۶۱ هزار و ۷۶۷ ۱۴۳ هزار و ۴۴۲ ۲۹۸هزار و ۹۴۷
هنر ۹ هزار و ۹۶۷ ۸ هزار و ۱۸۲ ۱۹هزار و ۵۸۲
زبان های خارجی ۶ هزار و ۱۹۸ ۵ هزار و ۸۵۴ ۲۳هزار و ۱۹
جمع کل ۸۶۰ هزار و ۴۳۷ ۷۷۲ هزار و ۹۸۲ ۷۵۰هزار و ۲۶۹
اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار