نیکان

زمانبندی اعطای وام‌های دانشجویی دانشگاه فنی و حرفه ای اعلام شد

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

جدول زمانبندی تسهیلات نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه فنی و حرفه ای اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نوع و زمانبندی اعطای وام‌های دانشجویی در نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ اعلام شد دانشجویان برای ثبت نام وام‌های تحصیلی، ضروری و شهریه تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ فرصت دارند.

جدول نوع وام و زمانبندی اعطای وام‌های دانشجویی در نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

ردیف عنوان وام تاریخ فعال شدن سامانه تاریخ بسته شدن سامانه دانشجویان بهره مند از وام بر حسب نوع وام
۱ تحصیلی ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ دانشجوی روزانه دانشگاه‌های دولتی، مراکز وابسته به دستگاه
های اجرایی و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای
۲ ضروری ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ دانشجوی روزانه دانشگاه‌های دولتی، مراکز وابسته به دستگاه
های اجرایی، آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای
۳ شهریه ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ دانشجوی نوبت دوم دانشگاه‌های دولتی، مراکز وابسته به
دستگاه‌های اجرایی و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای و به
دانشجویان دانشگاه‌های پیام نور، جامع علمی کاربردی، آزاد
اسلامی و مؤسسات غیر دولتی- غیر انتفاعی

بر اساس جدول نوع و مبلغ وام‌های دانشجویی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، دانشجویان کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته هر کدام در هر نیمسال یک میلیون تومان می‌توانند وام شهریه دریافت کنند.

همچنین دانشجویان همه مقاطع تحصیلی یک میلیون و نیم تا دو میلیون تومان می‌توانند در هر نیمسال وام تحصیلی دریافت کنند.

دانشجویان مقاطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته حداکثر در ۲ رویداد در هر مقطع تحصیلی می‌توانند وام ضروری دریافت کنند و حداکثر مبلغ تعیین شده در هر مقطع تحصیلی برای مقاطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته حداکثر تا سقف ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعیین شده است.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار