نیکان

زمانبندی ثبت‌نام الکترونیکی ورودی‌های جدید دانشگاه آزاد اعلام شد

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

برنامه زمانبندی ثبت‌نام الکترونیکی ورودی‌های جدید دانشگاه آزاد اسلامی در مقاطع کاردانی و کارشناسی در سامانه آموزشیار اعلام شد.

به گزارش ایسنا، برنامه زمان بندی ثبت نام الکترونیکی دانشجویان جدیدالورود دانشگاه آزاد اسلامی در مقاطع کاردانی و کارشناسی بر اساس جدول زیر به این شرح  است:

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار