رزومه

آرمان

زمان امتحانات طلاب دوره های غیرحضوری بهمن ماه اعلام شد

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

زمان امتحانات طلاب دوره های غیرحضوری بهمن ماه اعلام شد

برنامه امتحانات طلاب پایه های ۷ تا ۱۰ آموزش غیر حضوری و مجازی بهمن ماه ۹۶ اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امتحانات طلاب پایه های ۷ تا ۱۰ آموزش غیر حضوری و مجازی از ۲۳ بهمن ماه آغاز و تا ۲۷ بهمن ماه ادامه دارد.

زمان امتحانات فقه، اصول و فلسفه ۹۰ دقیقه و غیر آن ۶۰ دقیقه است.

برای شرکت در جلسه امتحانی ارائه کارت ورود به جلسه به همراه کارت شناسایی معتبر الزامی است.

شرکت در امتحان بدون انتخاب درس در سامانه و یا شرکت در محل آزمونی غیر از محل تحصیل مشخص شده در سامانه بر خلاف ضابطه بوده و موجب بطلان امتحان خواهد شد.

در استان هایی که امتحان به صورت متمرکز و یا خارج از محل تحصیل طلبه برگزار می شود، تعیین محل آزمون و اطلاع رسانی آن به طلاب، به عهده مدیریت استان ها است.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار