استخدام چهار کارمند خانم

زمان برگزاری آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی اعلام شد

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

زمان برگزاری آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی اعلام شد

آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی با تاکید بر مهارت‌های ارتباطی، تصمیم گیری بالینی مبتنی بر اخذ شرح حال و معاینه فیزیکی و انجام مهارت‌های عملی تشخیصی درمانی اول تیرماه ۹۸ برگزار می‌شود.

به گزارش ایسنا، مرکز سنجش آموزش پزشکی در جدیدترین تقویم آزمون‌های علوم پزشکی، زمان برگزاری آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی را اعلام کرد و بر این اساس آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی اول تیر برگزار می‌شود.

بر اساس مصوبه هشتاد و دومین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی در ۲۰ بهمن ۹۴ آئین نامه آزمون مهارت‌های بالینی پایان دوره پزشکی عمومی به دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ شد.

بر اساس این آئین نامه لازم است علاوه بر امتحانات و ارزیابی‌های پایان بخش‌های بالینی، در پایان مرحله کارورزی آزمون مهارت‌های بالینی انجام شود و هدف از این ارزیابی تعیین توانمندی بالینی دانش آموختگان دوره دکتری عمومی رشته پزشکی است.

به گزارش مفدا، آزمون مهارت‌های عملی بالینی به روش ساختارمند عینی بالینی (OSCE) با تاکید بر مهارت‌های ارتباطی، تصمیم گیری بالینی مبتنی بر اخذ شرح حال و معاینه فیزیکی و انجام مهارت‌های عملی تشخیصی درمانی برگزار می‌شود.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار