استخدام چهار کارمند خانم

زمان بندی انجام مصاحبه داوطلبان دکتری اعلام شد

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

زمان بندی انجام مصاحبه داوطلبان دکتری اعلام شد

برنامه زمانی انجام مصاحبه برای پذيرش داوطلبان آزمون ورودی دوره دكتری «Ph.D» نيمه متمركز سال 1398 در رشته‌های جديد اعلام شد.

به گزارش خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، داوطلبانی که براساس کارنامه نتایج اولیه آزمون ورودی دوره دکتری «Ph.D» نیمه‌متمرکز سال 1398 مجاز به انتخاب رشته شده‌اند، باتوجه به اعلام کدرشته‌ محل‌های جدید و تایید دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معرفی شدند.

براین اساس، داوطلبانی که در ردیف معرفی شدگان برای مصاحبه قرار گرفته‌اند، درصورت تمایل براساس برنامه زمانی انجام مصاحبه باید به دانشگاه‌های ذیربط مراجعه کنند.

داوطلبان قبل از مراجعه برای شرکت در مصاحبه باید ابتدا به سایت دانشگاه مربوط مراجعه تا در صورت تغییر برنامه زمانی انجام مصاحبه، براساس برنامه زمانی مندرج در سایت دانشگاه به منظور مراحل ارزیابی تخصصی اقدام کنند.

برنامه زمانی مصاحبه داوطلبان از اینجا قابل مشاهده است.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار